TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  03 Ağustos 2020, Pazartesi Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Pso­raks KremKurt­san

Ant­ra­lin ‰25, sa­li­si­likasit ‰20

Ambalaj: 30 g’lik tüp­.

Pso­raks For­te Krem

Ant­ra­lin ‰50, sa­li­si­likasit ‰20

Ambalaj: 30 g’lik tüp­.

End.:Kro­nikpsö­ri­azi­sin te­da­vi­sin­de kul­la­nı­lır. Cilt­te­ki ve saç­lı böl­ge­de­kise­def has­ta­lı­ğı­nın spe­si­fik ila­cı­dır. Se­def has­ta­sı olan ki­şi­le­rincilt­le­ri­ne pü­rüz­süz ve düz­gün bir gö­rü­nüm ka­zan­dı­rır.

Kontr.E.:Akut psö­ri­azis­teve bi­le­şim­de­ki mad­de­le­re kar­şı du­yar­lı olan­lar­da kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Ani­den kı­za­rıp açı­lan ya­ra­la­ra, göz­le­re, nor­malde­ri­ye, ge­ni­tal böl­ge ve di­ğer mu­ko­za­la­ra uy­gu­lan­maz. Ge­be­ler­deve em­zi­ren an­ne­ler­de kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır. El­bi­se­le­rin ve ya­takçar­şaf­la­rı­nın le­ke­len­me­me­si için ko­ru­yu­cu kı­ya­fet gi­yil­me­siöne­ri­lir. Uy­gu­la­ma­dan son­ra ban­yo ve­ya duş alın­ma­lı, el­ler iyi­ceyı­kan­ma­lı­dır.

Yan E.:Cilt tah­ri­şi,saç ve tır­nak­lar­da renk bo­zuk­lu­ğu gi­bi yan et­ki­ler gö­rü­le­bi­lir.İlaç sü­rül­dü­ğü de­ri­de kır­mı­zı kah­ve­ren­gi renk­len­me ya­pa­bi­lir, te­da­viiler­le­dik­çe bu renk mo­rum­su bir hal ala­bi­lir, en­di­şe edil­me­me­li­dir,bir sü­re son­ra ge­çer. Eğer ilk te­da­vi­de faz­la acı ve­ya ya­ra­la­rın ço­ğal­ma­sıgö­rü­lür­se uy­gu­la­ma sü­re­si azal­tı­lıp kul­la­nım bı­ra­kı­la­bi­lir.

Doz Önerisi: Te­da­vi­ye ‰25’lik Pso­rax Krem ile baş­la­nıpen az bir haf­ta uy­gu­lan­dık­tan son­ra ir­ri­tan et­ki oluş­mu­yor ve ge­re­ki­yor­sa‰5’lik Pso­rax Krem For­te ile uy­gu­la­ma­ya de­vam edi­lir.

Psoraks adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki