TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  13 Ağustos 2020, Perşembe Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Pylo­rid FilmTab­letGSK

Ra­ni­ti­di­n bizmutsitrat

Ambalaj: 400 mgx28 tablet.

End.:Du­ode­nalül­ser ve se­lim gast­rik ül­ser te­da­vi ve nüks­le­ri­nin ön­len­me­sin­dekul­la­nı­lır. He­li­co­bac­ter pylo­ri era­di­kas­yo­nun­da ve nüks­le­rin ön­len­me­sin­de amok­si­si­linve­ya kla­rit­ro­mi­sin­le bir­lik­te kul­la­nı­lır.

Kontr.E.: Aşı­rı du­yar­lı­lık gös­te­ren­ler­de kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Uyar.: Ra­ni­ti­din ve biz­mut böb­rek­ler­le eli­mi­ne edi­lirve re­nal yet­mez­lik­te ve yaş­lı­lar­da plaz­ma dü­zey­le­ri ar­ta­bi­lir.Aşı­rı böb­rek yet­mez­li­ğin­de kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır. Akut por­fi­ri öy­kü­süolan­lar­da kul­la­nıl­ma­sın­dan ka­çı­nıl­ma­lı­dır. Ge­be­lik­te kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.Em­zi­ren an­ne­ler­de ke­sin­lik­le ge­rek­mi­yor­sa, kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Yan E.: Biz­mut içe­ren ilaç­lar­ dış­kıyı si­ya­ha bo­yar. Na­di­renka­şın­tı, cilt­te kı­za­rık­lık, dö­kün­tü ve ana­fi­lak­si bil­di­ril­miş­tir.Di­ya­re, ka­rın­da ra­hat­sız­lık ve mi­de ağ­rı­sı gi­bi gast­ro­in­tes­ti­nalra­hat­sız­lık­lar ve baş ağ­rı­sı bil­di­ril­miş­tir.

Etkileş.: Ra­ni­ti­din biz­mut sit­ra­tın emi­li­mi kla­rit­ro­mi­sinile bir­lik­te ve­ril­di­ğin­de ar­tar. Bu ar­tı­şın kli­nik öne­mi yok­tur. Yi­ye­cek­lerbiz­mut emilimini azalt­mak­la bir­lik­te, kli­nik ola­rak önem­li de­ğil­dir.

Doz Önerisi: Öne­ri­len doz sa­bah ve ak­şam, yi­ye­cek­le bir­lik­teve­ya de­ğil, Pep­tik Ül­ser Te­da­vi­sin­de: Du­ode­nal ül­ser­de gün­de 2 kez 1 tab­let, 4 haf­ta, ge­re­kir­se4 haf­ta da­ha uza­tı­lır. Se­limGast­rik Ül­ser­de: Gün­de 2 kez 1 tab­let, 8haf­ta sü­rey­le. H.Pylo­riPo­zi­tif Du­ode­nal Ül­ser Te­da­vi­sin­de: İlk 2haf­ta için gün­de 2 kez 1 Pylo­rid tab­let ile bir­lik­te gün­de 4 kez 500 mg amok­si­si­linve­ya gün­de 4 kez 250 mg ve­ya 3 kez 500 mg kla­rit­ro­mi­sin öne­ri­lir. İz­le­yen2 haf­ta da­ha te­da­vi­ye gün­de 2 kez 1 Pylo­rid tab­letdo­zun­da de­vam edi­lir.

Pylorid adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki