TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  10 Ağustos 2020, Pazartesi Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Rad­yo­co­din Şu­rup   Rad­yum

Gli­se­ril ga­ya­ko­lat100 mg, dekst­ro­met­or­fan HBr 15 mg, efed­ri­n 15 mg

Ambalaj: 100 mL’lik şişe.

End.: So­ğuk al­gın­lı­ğı, grip­ten ile­ri ge­len ök­sü­rük­ler,bron­şit, pnö­mo­ni, bron­ko­pul­mo­ner en­fek­si­yon­lar, gö­ğüs nez­le­si, aler­jikne­den­le­re bağ­lı ök­sü­rük­ler, boğ­ma­ca ök­sü­rük­le­rin­de din­di­ri­ci,bal­gam sök­tü­rü­cü ve ne­fes açı­cı ola­rak ya­rar­lı­dır.

Kontr.E.: Bi­le­şim­de­ki mad­de­ler­den her­han­gi bi­ri­ne kar­şıdu­ya­rl­ığı olan­lar­da, MAO in­hi­bi­tö­rü ilaç alan­lar­da, dar açı­lı glo­kom­lu­lar­da,as­tım­lı­lar­da, hi­pert­ro­fik pros­tat­lı­lar­da, pre­ma­tü­re­ler­de, ye­ni­do­ğan­lar­da,ge­be­ler­de ve em­zi­ren an­ne­ler­de kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Uyar.: Bi­le­şim­de­ki an­ti­his­ta­mi­nik dik­kat ve ref­lekskay­bı, uyu­şuk­luk, uy­ku oluş­tu­ra­bi­le­ce­ğin­den; mo­tor­lu ta­şıt kul­la­nan­lar,yük­sek ve teh­li­ke­li yer­ler­de ve­ya dik­kat ge­rek­ti­ren alet­ler­le ça­lı­şan­larkul­lan­ma­ma­lı­dır. Kalp has­ta­lı­ğı olan­lar, hi­per­tan­si­yon­lu­lar, hi­per­ti­ro­id­li­ler,he­kim öne­ri­siy­le ve kü­çük doz­lar­da kul­lan­ma­lı­dır. Se­da­tif et­kişid­det­le­ne­ce­ğin­den SS sis­te­mi­ni dep­re­se eden al­kol, nar­ko­tik,anal­je­zik, tran­ki­li­zan, hip­no­tik gi­bi ilaç­lar­la bir­lik­te kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Yan E.: Baş­lı­ca yan et­ki­le­ri uyu­şuk­luk, uy­ku, ağız, bo­ğazve bu­run ku­ru­lu­ğu ola­bi­lir. Ba­zan da iş­tah­sız­lık, ışı­ğa kar­şı du­yar­lık,bu­la­nık gör­me, id­rar yap­ma­da zor­luk, çar­pın­tı, tan­si­yon­da yük­sel­me,hu­zur­suz­luk, baş ağ­rı­sı gö­rü­le­bi­lir. Özel­lik­le ço­cuk­lar­da uy­ku­suz­lukve bu­lan­tı­ya ne­den ola­bi­lir.

Doz Önerisi: Gün­lük doz eriş­kin­ler­de 4-5x1-2 öl­çek ve ço­cuk­lar­da3-4x½-1 öl­çek­tir.

Radyocodin adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki