TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  03 Ağustos 2020, Pazartesi Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Relpax Film Kaplı Tablet   Pfizer

Eletriptan

Ambalaj: 40 mgx3 tablet

End.: Auralı veya aurasız migrenin baş ağrısı fazının akuttedavisinde kullanılır.

Kontr.E.: Eletriptana karşı aşırı duyarlığı olanlar; cid­dikaraciğer bozukluğu veya ciddi böbrek bozukluğu olan hastalar; orta derecedeciddi veya ciddi hipertansiyonu olan ya da tedavi edilmeyen hafif hiper­tansiyo­nuolan has­talar; iskemik kalp hastalıkları da da­hil olmak üze­re, bildirilmişkoroner kalp hastalığı olan, iske­mik kalp hastalığı veya prinzmetal anjinanınobjektif veya subjektif semptomları olan hastalar; belirgin aritmisi veya kalpyetmezliği olanlar; periferik vasküler hastalığı olanlar; geçmişinde serebrovas­külerhasar veya geçici iske­mik atak olan hastalar; eletriptan tedavisinden 24 saatönce veya sonra uygulanan ergotamin veya ergotamin tü­revleri (metiserjitdahil); eletriptan ile birlikte diğer 5-HT1 reseptör agonistiuygulaması.

Uyar.: Eletriptan güçlü CYP3A4 inhibitörleri [(örneğinketokonazol, itra­ko­nazol, eritromisin, klaritromisin, josa­mi­sin) ve proteazinhibitörleri (ritonavir, indinavir ve nelfina­vir)] ile birliktekullanılmamalıdır. Eletriptan göğüs ağrısı, sıkışması gi­bi, şiddetli olabilenve boğaza doğru yayılabilen geçici semptomlara neden olabilir. Bu türsemptomların iskemik kalp rahat­sız­lı­ğı­nı düşündürdüğü durumlarda, başka birdoz alınmamalı ve gerekli değerlendirme yapılmalıdır. Tanımlan­ma­mış kardiyakhastalığı olabilecek hastalarda veya koro­ner arter has­talığı riski taşıyanhastalarda (örneğin hiper­tan­siyonlu, diyabetli has­talar, sigara içenler,nikotin substitüs­yon tedavisi görenler, 40 yaşın üze­rindeki erkekler, me­nopozsonrası dönemde bulunan kadınlar ve ailesinde koroner arter hastalığı hikayesibulunanlar) eletriptan ön de­ğer­len­dirme yapılmaksızın verilmemelidir. Ge­belikdöneminde sade­ce açıkça gerekli olduğu durumlarda kullanılmalıdır. Emzirenkadınlarda eletriptan uy­gu­lamasına dikkat edilmelidir. Çocuğun ilaca maruzkal­ma­sının en aza indirgenebilmesi için tedaviden sonraki 24 saatteemzirmeden kaçınılmalıdır. Migren veya eletriptan tedavisi bazı hastalardauyuklamaya veya sersemliğe yol açabilir. Hastalara migren atakları sırasında veilaç kullanımının ardından, araba kullanma gibi kompleks işleri yapmayetilerini değerlendirmeleri tav­siye edilmelidir.

Yan E.: En sık gözlenen yan etkiler; halsizlik, uyku hali, ser­semlikve bulantıdır.

Etkileş.: Ketokonazol, itra­ko­nazol, eritromisin, klaritromisin,josamisin ve proteaz inhibitörleri (örneğin: ritonavir, indinavir venelfinavir) gibi güçlü CYP3A4 inhibitörleri ile birlikte kullanılmamalıdır.Ergotamin içeren veya ergo tipi ilaçların (ör: dihidroergotamin), eletriptanalımından sonraki 24 saat içinde uygulanmaması tavsiye edilir.

Doz Önerisi:Relpax, migren ağrılarının başlangıcında mümkün oldu­ğu kadarçabuk alınmalıdır, fakat migren atağı süresince daha sonraki bir dö­nemde alın­dı­ğındada etkili olur. Aura fa­zında alındığında Relpax 'ın mig­renağrısını önlediği gösteril­memiştir, dolayısıyla Relpax sadecemig­renin baş ağrısı fazında alınmalıdır. Relpax tabletprofilaktik amaçla kullanılma­ma­lıdır. Tabletler su ile bütün olarakyutulmalıdır. Yetişkinler (18-65 yaş): Tavsiye edilen başlan­gıç dozu 40 mg'dir. Eğer başlangıçdozuna cevap oluştuktan sonra baş ağrısı 24 saat içerisinde yeniden ortayaçıkarsa, aynı güçte ek bir doz olarak Relpax alınmasının, nüks tedavisi için etkili olduğugösterilmiştir. Eğer ikinci bir doza ihtiyaç duyuluyorsa, bu doz ilk dozunalınımını takip eden 2 saat içerisinde alınmamalıdır.

Relpax adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki