TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  13 Aralık 2019, Cuma Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Remicade FlakonSchering-Plough

İnfliksimab

Ambalaj: 100 mgx1 flakon

End.: Romatoid artrit bulgu ve semptomların azaltılması,yapısal eklem ha­ra­biyetinin (erozyonlar ve eklem ara­lığında daralma)önlenmesi, me­totrek­sat tedavisine karşın hastalığı aktif olan kişilerdekifiziksel fonk­siyonların gelişti­ril­mesi ile kortikosteroid ve immünosupresanilaçlarla kon­vansi­yo­nel tedaviyi yeterli sürede ve tam olarak aldıklarıhalde yarar görmeyenler ya da bu tedavileri tolere etmeyen veya tedavilerinuygulanmasının kontrendike olduğu aktif ve şiddetli Crohn Hastalığı'nın tedavi­sinde,uygun ve tam olarak uygulanan konvansiyonel tedaviye rağmen (antibi­yo­tikler,dre­naj, immünosüpresan ilaçlar) yanıt alınamayan, fistül ge­lişimi olan Crohnhastalarının tedavisinde endike­dir.

Kontr.E.: İnfliksimab ya da mürin proteinlerine kar­şı bilinen biraşırı duyarlığı olan hastalara verilmemelidir. Sepsisli hastalarda kontren­dikedir.

Uyar.: İnfliksimab tedavisinde akut enfüzyon etkileri vegecikmiş aşırı duyarlılık reaksiyonu görülmüştür. Hastalara, herhangi birgecikmiş advers olay gelişmesi durumunda, derhal doktora başvurmaları öğüt­lenmelidir.İnfliksimabın, normal immün yanıtları etkileme ve hastayı fırsatçıenfeksiyonlara karşı predispoze edebilme olasılığı bulunmaktadır. Gebekadınlara, ancak kesinlikle ihtiyaç görül­düğünde verilmelidir. Birçok madde­ninve immünglobülinlerin insan sütüne geçmesi nedeniyle ve anne sütü ile beslenenbebeklerde advers reaksiyon po­tansiyeli nedeniyle, ilacın anne için taşıdığıönem dikkate alınarak, infliksimab tedavisinden sonra en az altı ay süre ileemzirmeye ara verilmesi kararı verilmelidir.

Yan E.: Viral enfeksiyon (örn. influenza, herpes infeksiyonları),ateş, baş ağrısı, verti­go/ser­semlik, yüzde kızarmalar, üst solunum yoluenfeksiyonu, alt solu­num yolu enfeksiyonu (örn. bronşit, pnömoni), dispne,sinüzit, bulantı, diyare, abdominal ağrı, dispepsi, anormal karaciğerfonksiyonları, döküntüler, kaşıntı, ürtiker, terle­mede artış, deri kuruluğu,bitkinlik, göğüs ağrısı görülebilir.

Etkileş.: Metotreksat, azatiyoprin ya da 6-merkaptopürin ile eşzamanlı olarak uygulandığında, infliksimaba karşı antikor gelişmesinin azaldığıgösterilmiştir; bu durum kortikosteroidler ile birlikte kullanımda geçerlideğildir. Di­ğer immünosupresif ilaçların olası etkileri ya da bu ajanlarıninfliksimab farmakokinetiği üzerindeki etkilerine ilişkin baş­ka hiçbir veribulunmamaktadır.

Doz Önerisi: Erişkinlerde intravenöz kullanım içindir. Remicade teda­vi­si,romatoid artrit ya da enflamatuvar bağırsak hastalığı tanı ve tedavisindeuzmanlaşmış, deneyim sahibi doktorların gözetiminde uygulanmalıdır. Remicade uygula­nantüm has­ta­lar, enfüzyon sonrasında yan etkiler açısından en az 1 saat göz­l­emaltında tutulmalıdır. RomatoidArtrit: Baş­lan­gıçta, 2 saatlik birsüre bo­yunca 3 mg/kg dozunda intravenöz enfüzyon; ilk enfüzyondan 2 ve 6 haftasonra 3 mg/kg dozlarında intravenöz enfüzyon ve bundan sonra 8 haftada bir aynıdozda enfüzyonlar şeklinde uygulanır. Tedavinin 22. haftasından sonra doz, eğergerekirse, 10 mg/kg'ye kadar artırılabilir. Remicade,metotreksat ile kombinasyon halinde verilmelidir. Orta Dereceli ve Şiddetli Crohn Has­ta­lığı: Konvansiyonel tedaviye yetersiz yanıt alınan hastalardaorta ile şiddetli hastalık aktivitesinin tedavisinde 2 saat süreyle 5 mg/kg tekintra­venöz enfüzyon. FistülizanCrohn hastalığı: Crohn hastalığındakifistüllerin tedavisinde, baş­lan­gıçta, 2 saatlik bir süre boyunca 5 mg/kg do­zundaintravenöz enfüzyon ve bu enfüzyondan 2 ve 6 hafta sonra 5 mg/kg dozunda ekenfüzyonlar. Crohn hastalığı veRomatoid Artrit'te teda­vi­nin tekrarlanması: Roma­toid artritte, her sekiz haftada bir uygulanan tek­rartedavilerinin güvenilir ve etkin olduğu belirlenmiştir. Crohn has­talığında,bulgu ve semptomların tekrarlaması durumunda, Remicade sonenfüzyonu izleyen 14 hafta içinde, tekrar uygulanabilir.

Remicade adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki