TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  15 Ağustos 2020, Cumartesi Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Rhi­no­cort Bu­run Ae­ro­so­lü   AstraZeneca

Bu­de­so­nid 50 mg/doz

Ambalaj: 200 doz­luk ambalaj.

Rhi­no­cort Aqua Bu­run Spre­yi

Bu­de­so­nid 50 mg/doz

Ambalaj: 10 mL’lik ambalaj.

End.:Mev­sim­selaler­jik ri­nit, sü­rek­li (pe­rin­ne­al) aler­jik ri­nit, va­zo­mo­tor ri­nit­teen­di­ke­dir. Po­li­pek­to­mi son­ra­sın­da na­zal po­lip­ler­den ko­run­ma­dakul­la­nı­lır.

Kontr.E.:Du­yar­lıki­şi­ler­de kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Bu­de­zo­nid hız­lı dü­zel­me sağ­la­yan bir ajan de­ğil­dir.Tam et­ki­nin or­ta­ya çık­ma­sı için ge­nel­lik­le bir­kaç gün ge­re­kir. Mev­sim­le­rebağ­lı ri­ni­tin te­da­vi­si, müm­kün­se al­ler­jen­le­re ma­ruz ka­lın­ma­sın­danön­ce baş­lan­ma­lı­dır. Zo­run­lu ne­den­ler ol­ma­dık­ça ge­be­lik sı­ra­sın­dakul­la­nı­mın­dan ka­çı­nıl­ma­lı­dır. An­ne sü­tü­ne ge­çi­şiy­le il­gi­li he­nüzbir bil­gi yok­tur.

Yan E.:Sey­rekola­rak ila­cın he­men kul­la­nı­mın­dan son­ra hap­şır­ma nö­bet­le­ri gö­rü­le­bi­lir.Ha­fif kan­lı sek­res­yon mey­da­na ge­le­bi­lir.

Doz Önerisi:RhinocortAerosol: Sa­man nez­le­sin­de sa­bah veak­şam ol­mak üze­re her bu­run de­li­ği­ne iki­şer uy­gu­la­ma ya­pı­lır. Pe­rin­ne­alri­nit­te sa­bah ve ak­şam her bu­run de­li­ği­ne iki­şer uy­gu­la­ma ya­pı­lır.İyi bir et­ki sağ­lan­dı­ğın­da doz her bu­run de­li­ği­ne sa­bah ve ak­şam bi­reruy­gu­la­ma­ya in­di­ri­le­bi­lir.RhinocortSprey: Ri­nit te­da­vi­sin­de eriş­kin­ler ve 6 ya­şın üze­rin­de­kiço­cuk­lar­da öne­ri­len baş­lan­gıç do­zu gün­de 400 mg’dir. Doz sa­bah­la­rı gün­de tek doz ola­rak ya da sa­bah ve ak­şamol­mak üze­re iki bö­lüm­de ya­pı­lır. Na­zal po­lip­le­rin ön­len­me­si ve te­da­vi­sin­deöne­ri­len doz gün­de iki kez 200 mg’dir.

Rhinocort adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki