TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  08 Ağustos 2020, Cumartesi Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Rinizol Burun Spreyi   İlsan

Ksi­lo­me­ta­zo­li­nHCl

Ambalaj: 1 mg/mLx10 mL’lik plastik şişe.

Eşdeğeri:OtrivineBurun Spreyi: 1mg/mLx10 mL (Novartis CH).

Ri­ni­zol Pe­diy­at­rik Dam­la

Ksi­lo­me­ta­zo­li­nHCI

Ambalaj: 0.5 mg/mLx10 mL’lik şişe.

Eşdeğeri:OtrivinePediyatrik Damla: 0.5mg/mLx10 mL (Novartis CH).

End.:Çe­şit­line­den­le­re bağ­lı so­ğuk al­gın­lı­ğın­da, pa­ra­na­zal si­nüs has­ta­lık­la­rın­dasek­res­yo­nun dre­na­jı­na yar­dım­cı ola­rak, or­ta ku­lak il­ti­ha­bın­da na­zo­fa­renksmu­ko­za­sı­nın de­kon­jes­yo­nu için yar­dım­cı te­da­vi ola­rak ve ri­nos­ko­pi­yiko­lay­laş­tır­mak için de kul­la­nı­lır.

Kontr.E.:Post­transs­fe­no­idalhi­po­fi­zek­to­mi du­rum­la­rın­da (ve­ya du­ra ma­te­ri il­gi­len­di­rentrans­na­zal ve­ya tran­so­ral cer­ra­hi gi­ri­şim­den son­ra) ve ksi­lo­me­ta­zo­li­nekar­şı aşı­rı du­yar­lı­ğı olan­lar­da kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Uyar.: 3 gün­den uzun sü­re kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır. Ko­ro­nerar­ter has­ta­lı­ğı, an­ji­na da­hil kalp has­ta­lık­la­rı, hi­per­tan­si­yon,di­abe­tes mel­li­tus, hi­per­ti­ro­idizm gi­bi has­ta­lık­la­rı olan ve daraçı­lı glo­ko­ma pre­dis­po­zan olan­lar­da ilaç ya­rar/risk ora­nı de­ğer­len­di­ri­le­rekuy­gu­lan­ma­lı­dır. Ge­be­lik sı­ra­sın­da kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Yan E.:Bu­run vebo­ğaz­da yan­ma his­si, ir­ri­tas­yon, bu­lan­tı, baş ağ­rı­sı ve bu­run mu­ko­za­sın­daku­ru­luk ara sı­ra kar­şı­la­şı­lan yan et­ki­ler­dir. Çok nadir olaraksistemik allerjik reaksiyonlar veya geçici görme bozuklukları kayde­dilmiştir.

Etkileş.: Sistemik etkilerinin, trisiklik veya tetrasiklikantidepresanlarla birlikte kullanıldığında, özellikle doz aşımı söz konusuolduğunda şiddetlenme olasılığı göz önünde bulundurulmalıdır.

Doz Önerisi:RinizolBurun Spreyi: Yal­nız ye­tiş­kin­ler ve 12 ya­şın­danbü­yük ço­cuk­lar­da, her bir bu­run de­li­ği­ne bi­rer kez püs­kür­tü­lür. Gün­deen faz­la 4 kez uy­gu­la­na­bi­lir. Rinizol Pediyatrik Damla: 2-12 yaşara­sın­da­ki ço­cuk­lar­da, gün­de 1-2 kez, her bir bu­run de­li­ği­ne bi­rerkez dam­la­tı­lır. 2 ya­şın­dan kü­çük ço­cuk­lar­da, an­cak he­kim kont­ro­lün­dekul­la­nıl­ma­lı­dır. Gün­de 3 ke­re­den faz­la kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Rinizol adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki