TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  07 Aralık 2019, Cumartesi Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Ro­lan Kap­sül   No­bel

Me­fe­na­mik asit

Ambalaj: 250 mgx20 kap­sül :: Fort kap­sül 500 mgx12 kapsül.

End.:Ha­fif veor­ta şid­det­te­ki kas ağ­rı­la­rı, trav­ma­tik ağ­rı­lar, diş ağ­rı­la­rı, çe­şit­line­den­le­re bağ­lı baş ağ­rı­la­rı, ame­li­yat ve do­ğum so­nu ağ­rı­la­rı vekan­ser ağ­rı­la­rı; ha­fif ve or­ta şid­det­te­ki ro­ma­to­id art­rit ve os­te­oart­rozağ­rı­la­rı; pri­mer dis­me­no­re; baş­ka bir pel­vis pa­to­lo­ji­si ol­ma­dı­ğı­n­da,ra­him içi araç kul­la­nıl­ma­sı­na ve­ya dis­fonk­si­yo­nel ne­den­le­re bağ­lıme­no­ra­ji­de en­di­ke­dir.

Kontr.E.:Me­fe­na­mikasit il­ti­ha­bi ba­ğır­sak has­ta­lık­la­rın­da, mi­de-ba­ğır­sak sis­te­min­deül­ser ya­kın­ma­sı olan has­ta­lar­da ve böb­rek ve­ya ka­ra­ci­ğer yet­mez­li­ğiolan has­ta­lar­da kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Mefenamik asit kullanımı sonrası nadiren görüldü­ğübildirilen diyare genellikle tedaviye başlanmasından he­men sonra görülmesinerağmen, devamlı kullanım sıra­sın­da aylar sonra da görülebilir. Diyaregörülürse, ilaç hemen kesilmeli ve hasta bir daha mefenamik asit kullanma­malıdır.Mefenamik asit uygulamasının ardından dö­kün­­tü görülmesi de ilacın kesilmesiiçin kesin bir neden oluş­turur. Ge­be­lik­te an­cak ke­sin ge­rek­sin­me var­sadik­kat­le kul­la­nıl­ma­lı­dır. Ge­be­li­ğin son dö­ne­min­de ise kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.Em­zi­ren an­ne­ler­de öne­ril­mez.

Yan E.:Na­di­rentrom­bo­si­to­pe­ni bil­di­ril­miş­tir. Ba­zı ol­gu­lar­da re­ver­sibl he­mo­li­tikane­mi ge­liş­miş­tir. Lö­ko­pe­ni de bil­di­ril­miş­tir. Na­di­ren ser­sem­likve uy­ku ha­li bil­di­ril­miş­tir.

Etkileş.:Plaz­mapro­te­in­le­ri­ne bağ­la­nan di­ğer ilaç­lar­la bir­lik­te kul­la­nı­mın­dadoz ayar­la­ma­sı ya­pıl­ma­lı­dır. Bir­lik­te an­ti­ko­agü­lan ilaç kul­la­nı­lı­yor­sa,an­ti­ko­agü­la­nın do­zu azal­tıl­ma­lı­dır.

Doz Önerisi: Ağ­rı­lı hal­ler­de, pri­mer dis­me­no­re ve me­no­ra­ji­deöne­ri­len do­zaj baş­lan­gıç­ta 2 kap­sül­dür. Bu­nu iz­le­yen her 6 sa­at­tebir 1 kap­sül­dür. Ve­ya 6-8 sa­at ara­lar­la 1 fort kap­sül­dür.

Rolan adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki