TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  14 Aralık 2019, Cumartesi Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Ro­uvax Enjektör+Fla­konSanofiPasteur

Civ­civ emb­ri­yo kül­tü­rün­deha­zır­la­nan hi­pe­rat­te­nüe can­lı kı­za­mık vi­rü­sü (Schwarz su­şu) 1000TCID 50 (min)

Ambalaj: Uygulamaya hazır, kendinden cam enjektörlü 0.5 mL çözücüve liyofilize formda tek doz aşı içeren flakon.

End.: Kı­za­mık has­ta­lı­ğın­dan ko­run­ma ama­cıy­la 9 ay­lık­tanbaş­la­ya­rak tüm be­bek­le­re uy­gu­la­nır. 9 ay­lık be­bek­le­re kı­za­mıkaşı­sı uy­gu­lan­dık­tan 6 ay son­ra ikin­ci bir doz uy­gu­la­ma­sı öne­ri­lir.

Kontr.E.: Akut ateş­li en­fek­si­yon has­ta­lık­la­rın­da, kro­nikhas­ta­lık­la­rın akut alev­len­me dö­nem­le­rin­de, ger­çek yu­mur­ta pro­te­inial­ler­ji­si olan ço­cuk­lar­da, im­müng­lo­bu­lin en­jek­si­yon uy­gu­la­ma­sı­nınar­dın­dan, ge­be­ler­de ve kon­je­ni­tal ve edi­nil­miş im­mün yet­mez­lik du­rum­la­rın­dakul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Uyar.: Ne­omi­sin ve yu­mur­ta pro­te­in­le­ri­ne kar­şı al­ler­ji­siolan ço­cuk­lar­da dik­kat­li kul­la­nıl­ma­lı­dır.

Yan E.: Uy­gu­la­ma son­ra­sın­da bir ve­ya iki gün sü­re­bi­len,an­ti­pi­re­tik­ler­le ko­lay­lık­la kont­rol al­tı­na alı­nan 39°C do­la­yın­daateş, ha­fif mi­de ra­hat­sız­lık­la­rı, kı­sa sü­re­li ri­no­fa­ren­jit ve so­lu­numyo­lu ra­hat­sız­lık­la­rı gö­rü­le­bi­lir. Uy­gu­la­ma­dan son­ra 5-12 gün­lerara­sın­da kı­za­mık ben­ze­ri ha­fif se­yir­li dö­kün­tü­ler gö­rü­le­bi­lir.

Etkileş.: Can­lı vi­rüs aşı­la­rı­nın im­müng­lo­bu­lin uy­gu­la­ma­sın­danve/ve­ya kan trans­füz­yo­nun­dan son­ra inak­ti­ve ol­ma­la­rı ne­de­niy­le, böy­leuy­gu­la­ma­lar­dan son­ra en az 6 haf­ta (ter­ci­hen 3 ay) sü­rey­le aşı uy­gu­lan­ma­ma­lı­dır.Ben­zer şe­kil­de kı­za­mık aşı­sı uy­gu­la­ma­sın­dan son­ra iki haf­ta sü­rey­leim­müng­lo­bu­lin uy­gu­lan­ma­ma­lı­dır. Kı­za­mık aşı­sı uy­gu­la­ma­sın­danson­ra, PPD (tü­ber­kü­lin tes­ti) re­ak­si­yo­nun­da kı­sa bir sü­re için ya­lan­cıne­ga­tif so­nuç­la­ra rasla­na­bil­mek­te­dir.

Doz Önerisi: SC ve­ya IM yol­la uy­gu­la­nır. Uy­gu­la­ma ye­ri ola­rak2 ya­şın al­tın­da­ki ço­cuk­lar­da uy­lu­ğun an­te­ro­la­te­ral böl­ge­si, 2yaş üze­rin­de­ki ço­cuk ve ye­tiş­kin­ler­de del­to­id böl­ge­ se­çil­me­li­dir.9 ay­lık be­bek­le­re ya­pı­lan tek doz aşı ile ko­run­ma sağ­la­nır. İlk uy­gu­la­ma­dan6 ay son­ra ikin­ci doz aşı uy­gu­la­ma­sı ge­rek­li­dir. 5-6 yaş ve/ve­ya11-12 yaş­ta ra­pel uy­gu­la­ma­sı öne­ril­mek­te­dir.

Rouvax adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki