TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  06 Ağustos 2020, Perşembe Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Rynac­rom-Com­p Na­zal SpreyEczacıbaşı

So­dy­um kro­mog­li­kat2.6 mg, ksi­lo­me­ta­zo­li­n HCI 0.0325 mg/doz

Ambalaj: 13 mL’lik ken­din­den doz ayar­lı sprey ambalaj.

End.:Na­zalkon­jes­yo­nun eş­lik et­ti­ği al­ler­jik ri­nit­le­rin (sa­man nez­le­si ve pe­ren­ni­alri­nit gi­bi) pro­fi­lak­tik ve semp­to­ma­tik te­da­vi­sin­de en­di­ke­dir.

Kontr.E.: Bi­le­şim­de­ki mad­de­le­re kar­şı aşı­rı du­yar­lı­ğıolan­lar­da kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Ge­be­lik­te ilk üç ay­da çok dik­kat­li olun­ma­lı­dır.

Yan E.: Kul­la­nı­mın ilk gün­le­rin­de bu­run mu­ko­za­sın­da ir­ri­tas­yonolu­şa­bi­lir. Na­dir du­rum­lar­da, sod­yum kro­mog­li­kat so­lüs­yon­la­rı­nıngö­ğüs­te whe­ezing ve sı­kış­ma yap­tı­ğı ra­por edil­miş­tir. Yük­sek doz­la­rdana­zal ir­ri­tas­yon, bu­run­da ku­ru­luk, hap­şır­ma, baş ağ­rı­sı, uy­ku­suz­luk,ser­sem­lik ve pal­pi­tas­yon gi­bi ha­fif yan et­ki­ler oluş­tur­du­ğu ra­poredil­miş­tir.

Doz Önerisi: Ye­tiş­kin­ler ve ço­cuk­lar­da, gün­de 4 kez her bu­runde­li­ği­ne 1 püs­kürt­me.

Rynac­rom-M Na­zal Sprey

So­dy­um kro­mog­li­kat2.6 mg/doz

Ambalaj: 13 ve 26 mL’lik pom­pa­lı ambalaj.

End.:Allerjikrinit, mevsimsel ve perennial rinitin semptomatik teda­vi­sinde ve samannezlesinde endikedir.

Kontr.E.:Etkinmaddeye aşırı duyarlığı olduğu bilinen olgularda, koroner yetmezliği olanlarda,hipertansi­yon, hipertiroidizm, diabetes mellitus, kardiyak astım ve sem­ptomimetikaminlere aşırı duyarlılığı olanlarda kulla­nıl­mamalıdır.

Uyar.: Düzenli aralıklarla uygulama önerilmektedir. Tedaviyebaşlar başlamaz semptomatik düzelme olma­ya­cağı, optimum etki için 2 ile 4haftalık bir kullanım gerekebileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Gebeliksüresinde ancak kesin gerekmesi halinde uygulanabilir. İnsan sütüne geçip geçme­diğiaçıklıkla bilinmediğinden, emzirenlerde dikkatle uygulanmalıdır.

Yan E.:Nazaluygulamanın ardından nadiren batma ve tahriş reaksiyonları ortayaçıkabilmektedir. Diğer seyrek görülen yan etkiler bulantı, baş ağrısı, cilttedöküntüler, bronkospazm, burun mukozasında kuruma ve burun kanaması, poliüri,öksürük, ağızda kötü tattır. Tedaviye başlandıktan birkaç hafta sonra astma, ürti­ker,disüri, larenkste ödem, anjiyo ödem, anafilaksi gibi reaksiyonlar görülmüştür.

Doz Önerisi: Ye­tiş­kin­ler ve ço­cuk­lar­da, her bu­run de­li­ği­negün­de 4 ile 6 kez bi­rer püs­kürt­me. 2 ya­şın al­tın­da­ki ço­cuk­lar­da kul­la­nımet­kin­li­ği ve gü­ve­nir­li­ği sap­tan­ma­mış­tır.

Rynacrom adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki