TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  18 Şubat 2020, Salı Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Sarvas Film TabletEczacıbaşı

Losartan potasyum

Ambalaj: 50 mgx28 tablet.

Eşdeğeri:CozaarFilm Tablet: 50 mgx28tablet (MSD); EklipsFilm Tablet: 50 mgx28tablet (Sanovel) LoxibinFilm Tablet: 50 mgx28tablet (Biofarma).

End.:Hipertansiyontedavisinde endikedir. Tek başına veya diğer antihipertansif ajanlarla (tiazit diüretiklerigibi) birlikte kullanılabilir.

Kontr.E.:Lo­sar­ta­nakar­şı aşı­rı du­yar­lık gös­te­ren has­ta­lar­da kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: İnt­ra­vas­kü­ler ha­cim azal­ma­sı olan has­ta­lar­da(ör­ne­ğin yük­sek doz di­üre­tik­ler­le te­da­vi edil­miş olan­lar) semp­to­ma­tikhi­po­tan­si­yon olu­şa­bi­lir. Si­roz­lu has­ta­lar­da plaz­ma lo­sar­tan kon­sant­ras­yo­nu­önem­li de­re­ce­de art­tı­ğı­n­dan he­pa­tik bo­zuk­luk öy­kü­sü olan has­ta­lar­dada­ha dü­şük bir doz göz önü­ne alın­ma­lı­dır. İki ta­raf­lı re­nal ar­ter ste­no­zuve­ya tek re­nal ar­ter ste­no­zu olan has­ta­lar­da re­nin an­ji­yo­ten­sinsis­te­mi­ni et­ki­le­yen di­ğer ilaç­lar kan üre ve se­rum kre­ati­nin dü­ze­yi­niyük­sel­te­bi­lir­ler. Ge­be­lik du­ru­mu söz ko­nu­su ol­du­ğun­da, lo­sar­tankul­la­nı­mı­na en kı­sa sü­re­de son ve­ril­me­li­dir. Lo­sar­ta­nın an­ne sü­tü­nege­çip geç­me­di­ği bi­lin­me­mek­te­dir. İla­cın an­ne için öne­mi sap­tan­dık­tanson­ra em­zir­me­ye ve­ya ilaç kul­la­nı­mı­na son ve­ril­me­si hak­kın­da birka­ra­ra va­rıl­ma­lı­dır.

Yan E.: Losartan potasyum genellikle iyi tolere edilir. Karınağrısı, asteni/yorgunluk, göğüs ağrısı, ödem/şişme, palpitasyon, taşikardi,diyare, dispepsi, bulantı, sırt ağrısı, kas krampları, baş dönmesi, baş ağrısı,uykusuzluk, öksürük, nazal konjestiyon, fa­ran­jit, sinüzit, üst solunum yoluenfeksiyonu, karaciğer fonksiyon anor­mallikleri, anem, miyalji, migren,öksürük, ürtiker, kaşıntı görü­le­bilir.

Etkileş.: Rifam­pin ve flukonazolün aktif metabolitin düzeylerinidüşür­düğü bildi­ril­miş­tir. Bu etkileşmelerin klinik sonuçları değer­lendiril­me­miştir.Po­tasyum tutucu diüretikler (örneğin, spironolakton, triam­te­ren, amilo­r­id),potas­yum destekleri veya po­tasyum içeren tuz prepa­ratları ile birlikte kul­lanıl­dığındaserum potasyumunda yükselmeye yol açabilir.

Doz Önerisi: Önerilen başlangıç dozu, günde tek doz olmak üzere 50mg’dir. İnt­ravasküler volüm kaybı olasılığı bulunan hastalar (diüretikkullananlar) ve karaciğer yetmezliği olanlarda tedaviye günde 25 mg ilebaşlanabilir. Teda­vi­ye, hastadan alınan yanıta göre günde 25-100 mg ile devamedilir. Günlük doz, tek doz olarak verilebileceği gibi, ikiye bölü­nerek 12saatte bir de verilebilir. Sarvas diğer antihipertansif ilaçlarla kombinekullanılabilir. Aç karnına veya tok karnına alınabilir.

Sarvas adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki