TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  07 Aralık 2019, Cumartesi Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Sarvastan Film Tablet    Eczacıbaşı

Losartan potasyum 50mg, hidroklorotiyazit 12.5 mg

Ambalaj: 28 tablet.

Eşdeğeri:EklipsPlus Film Tablet: 28tablet­ (Sanovel); HyzaarFilm Tablet: 28tablet­ (MSD).

End.:Lo­sar­tanve hid­rok­lo­ro­tiyazit, kom­bi­ne kul­la­nıl­dık­la­rın­da adi­tif an­ti­hi­per­tan­sifet­kin­lik gös­te­rir­ler.

Kontr.E.: Bi­le­şim­de­ki her­han­gi bir mad­de­ye kar­şı aşı­rı du­yar­lı­ğıbu­lu­nan has­ta­lar­da, anü­rik has­ta­lar­da, sül­fo­na­mid tü­re­vi ilaç­la­raaşı­rı du­yar­lı­ğı bu­lu­nan has­ta­lar­da kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Ka­ra­ci­ğer yet­mez­li­ği ve­ya cid­di böb­rek yet­mez­li­ğiolan has­ta­lar­da öne­ril­me­mek­te­dir. Tiyazit te­da­vi­si glu­koz to­le­ran­sı­nıbo­za­bi­lir; in­sü­lin da­hil an­ti­di­ya­be­tik ajan­lar­da doz ayar­la­ma­sıge­re­ke­bi­lir. Ge­be­lik sap­tan­ma­sı du­ru­mun­da bu kombinasyonun kul­la­nı­mı­naen kı­sa za­man­da son ve­ril­me­li­dir. Tiyazit­ler in­san sü­tü­ne ge­çer. An­nesü­tü ile bes­le­nen ço­cu­ğa po­tan­si­yel is­ten­me­yen et­ki­le­rin­den do­la­yı,ila­cın an­ne için olan öne­mi göz önü­ne alı­na­rak ila­cı ve­ya em­zir­me­yike­sip kes­me­me­ye ka­rar ve­ril­me­li­dir.

Yan E.: Baş dön­me­si, an­ji­yo­ödem(yüz, du­dak­lar, fa­renks ve/ve­ya dil­de şiş­me), na­di­ren he­pa­tit, di­ya­rebil­di­ril­miş­tir.

Etkileş.: Al­kol, bar­bi­tü­rat­larve­ya nar­ko­tik­ler, an­ti­di­ya­be­tik ilaç­lar (oral ajan­lar ve in­sü­lin),di­ğer an­ti­hi­per­tan­sif­ler, ko­les­ti­ra­min ve ko­les­ti­pol re­çi­ne­le­ri,kor­ti­kos­te­ro­id­ler, ACTH, pre­sör amin­ler (örn. ad­re­na­lin), non­de­po­la­ri­zançiz­gi­li kas gev­şe­ti­ci­ler (örn. tu­bo­kü­ra­rin), lit­yum, nons­te­ro­idan­ti­enf­la­ma­tu­var ilaç­lar hidroklorotiyazit ile etkileşir.

Doz Önerisi: Losartanın başlangıç dozu 50 mg’dir. İntravasküler sıvıyetersizliği ve karaciğer yetmezliği olanlarda baş­lan­gıç dozu 25 mg’dir. Losartangünde bir ya da iki kez toplam 25-100 mg dozunda alınabilir.

Sarvastan adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki