TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  12 Mayıs 2021, Çarşamba Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Se­da­lon Elik­sir  Gün­sa

Pa­ra­se­ta­mol

Ambalaj:120 mg/5mLx150 mL’lik şişe.

Eşdeğeri:A-PerPe­di­yat­rik Şu­rup: 120 mg/5mLx150 mL (Aro­ma); Cal­pol Süs­pan­si­yon: 120 mg/5 mLx150 mL (GSK); Ge­ral­gi­ne-P Elik­sir: 120 mg/5 mLx150 mL (Mü­nir Şa­hin); Mi­na­fenŞu­rup: 120 mg/5 mLx150 mL (Drog­san); Pa­ra­ce­ta­molPe­di­yat­rik Elik­sir: 120 mg/5mLx150 mL (Sa­ba); Pa­ra­nox Şu­rup: 120 mg/5 mLx150 mL (Sanofi-Aventis); Pa­ra­se­dolElik­sir: 120 mg/5 mLx150 mL (Ko­çak); SetamolPediyatrik Eliksir: 120 mg/5mLx150 mL (Ye­ni İlaç); Ta­mol Şu­rup: 120 mg/5 mLx150 mL (İl­san); Tem­po Elik­sir: 120 mg/5 mLx150 mL (Ak­de­niz).

Se­da­lon Tab­let

Pa­ra­se­ta­mol

Ambalaj:500 mgx20tablet.

Eşdeğeri:Ase­tam Tab­let: 500 mgx20 tablet (Sa­ba); Du­ra­pan Tab­let:500 mgx20 tablet (Mü­nir Şa­hin); Mi­no­setTab­let: 500 mgx20 tablet (Roc­he); No­ralTab­let: 500 mgx20 tablet (İ.E.Ula­gay); Pa­ra­se­dolTab­let: 500 mgx20 tablet (Ko­çak); Pa­rolTab­let: 500 mgx20 tablet (Ata­bay); Se­ta­molTab­let: 500 mgx20 tablet (Ye­ni İlaç); Ta­molTab­let: 500 mgx20 tablet (İl­san); Tem­poTab­let: 500 mgx20 tablet (Ak­de­niz); Ter­ma­cetTab­let: 500 mgx20 tablet (Top­rak); TylolTab­let: 500 mgx20 tablet (No­bel); Vol­panTab­let: 500 mgx20 tablet (Hüs­nü Ar­san).

End.:Baş ağ­rı­sı,mig­ren, adet san­cı­la­rı, diş ağ­rı­sı, so­ğuk al­gın­lı­ğı ve gri­pal en­fek­si­yon­la­rabağ­lı ağ­rı, nev­ral­ji, nev­rit, si­ya­tik, lum­ba­go, kas ve ek­lem ağ­rı­la­rı,or­ta ku­lak ağ­rı­la­rı, si­nü­zit ve cer­ra­hi ope­ras­yon­la­ra ve­ya ya­ra­lan­ma­la­rabağ­lı ağ­rı­lar ile adet zor­luk­lar­ın­dan kay­nak­la­nan ağ­rı­lar­da en­di­ke­dir.Ase­til­sa­li­si­lik asi­te du­yar­lı­ğı olan has­ta­lar­da al­ter­na­tif ilaçola­rak kul­la­nı­lır.

Uyar.: Hepatik nekroz, parasetamolün aşırı dozuna bağlı birkomplikasyondur. 10 gramın üzerinde alınması durumunda toksisite görü­lebilir.Anemili veya kardiyak, pulmoner, renal ya da hepatik yetmez­liği olanlardadoktor kontrolü altında kullanılmalıdır.­ 5 günden uzun süren a ğrılarda, ateşi39,5 °C’den fazla olanlarda, 3 günden daha uzun süren ateşte ve tekrarlayanateş olgularında doktor tavsiyesi olmadan kullanılmamalıdır.

Yan E.: Nadiren allerjik ve aşırı duyarlık reaksiyonlarına vemakülopapüler döküntülere neden olabilir. Yine çok nadir olarak mide bulantısıgörülebilir. Uzun süreli kullanımda nadir olarak hemolitik anemi,trombositopenik purpura ve agranülositoz olguları bildirilmiştir.

Etkileş.: Yüksek dozda uzun süreli kullanımda antikoagülanlarınetkisini artırmaktadır. Uzun süreli yüksek dozda kullanılan parasetamolkumarin, indantoin türevleri ile fenotiyazinlerle etkileşebilir, ürinez,5-hidroksi-indol asetik asit testinde yanlış pozitif sonuç verebilir. Klor­amfenikol,barbitü­ratlar, antikonvülsanlar, desipramin, doksorubisin, mide boşaltmasüresini etkileyen ilaçlarla etkileşebilir. Alkol, parasetamolün hepatotoksiketkisini artırır.

Doz Önerisi: Sedalon Eliksir: 1 ya­şın­dankü­çük­le­re ve 1-3 yaş ara­sı ½-1 öl­çek, 4-5 yaş ara­sı 1.5 öl­çek, 6-8 yaşara­sı 2 öl­çek, 9-12 yaş ara­sı 3 öl­çek. Bu doz­lar gün­de 3-4 kez tek­rar­la­na­bi­lir.3 ay­lık­tan kü­çük­le­re he­kim öne­ri­si­ne gö­re uy­gu­la­nır.Sedalon Tablet: Gün­lük doz eriş­kin­ler­deher 4-6 sa­at­te bir 1-2 tab­let­tir. Ço­cuk­lar için doz ya­şa gö­re ayar­lan­ma­lı­dır.3-7 yaş ara­sı ço­cuk­lar­da, 4-6 sa­at­te bir ½-1 tab­let­tir. Gün­lük mak­si­mumdoz 4 g’yi geç­me­me­li­dir.

Sedalon adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
Bu gün:  Hemşireler Günü ve Haftası  Sakatlar Haftası  
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki