TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  03 Ekim 2023, Salı Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Se­lectra Kap­sül    Sanovel

Sert­ra­lin HCl

Ambalaj: 25 mgx28 kapsül :: 50 mgx14 kap­sül :: 100mgx14 kapsül.

Eşdeğeri:Se­ra­linKap­sül: 50 mgx14 kap­sül, 100mgx14 kapsül (Ec­za­cı­ba­şı); Ser­dep Kap­sül: 50 mgx14 kap­sül (Fa­ko).

End.:Depresyontedavisinde (hastalarda mani hikayesi olsun veya olma­sın); obsesif kompulsifbo­zukluk tedavisinde; agorafobi ile beraber seyreden panik bozukluk dahilolmak üzere panik bozukluğu tedavisinde; travma sonrası stres bozukluğutedavisinde endikedir.

Kontr.E.:Sert­ra­li­nedu­yar­lı­ğı ol­du­ğu bilinenlerde ve bir­lik­te MAO in­hi­bi­tö­rü alan has­ta­lar­dakont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: ­Triptofan, fenfluramin veya 5-HT agonistleri gibiserotonerjik nörotransmisyonun etkilerini artıran ilaçlarla birlikte sertralinverilirken dik­katli olunmalı ve mümkünse bu kombinasyonlardan kaçınmalıdır.Dep­resyonda intihar girişimi olasılığı bulunması ve belirgin re­misyonoluşuncaya kadar devam edebilme olasılığı nede­niyle, hastalar tedavinin baş­lan­gıçdönemlerinde ya­kın ola­rak izlenmelidir. Psi­ko­motor performans üzeri­nehiçbir etkisi yoktur, ancak psikotrop ilaçlar, vasıta sürme veya makinekullanma gibi potansiyel olarak tehlikeli işlerin yapılabilmesi için ge­reklizihinsel ve fiziksel yetenekleri azaltabileceğinden, has­ta gereğinceuyarılmalıdır. Karaciğer hastalığı olan kişilerde ihtiyatla kullanılmalıdır. Em­zirenanneler­de yararının riskinden daha fazla olduğu düşünülme­dikçe öneril­memektedir.Ço­cuk doğurma ça­ğındaki kadınlar, sertralin alırken, uygun bir doğum kontrolyöntemi uygulamalıdır.

Yan E.:Ağızkuruluğu, terleme artışı, baş dönmesi, tremor, diyare/yumuşak gaita, dispepsi,bulantı, iştahsızlık, uykusuzluk, somnolan, seksüel disfonk­si­yon (esas olarakerkeklerde ejakülasyon gecikmesi) görülebilir.

Etkileş.: Alkol ile birlikte kullanımı önerilmemektedir. Lityum vesertralin birlikte kullanıldığında, hastalar uygun bir şekilde izlenmelidir.Sertralin ve sumatriptanın beraber kullanımı klinik açıdan gerekli ise,hastanın uy­gun şekilde gözlenmesi önerilir. Simetidin ile birlikte verilmesi,sertralin kliren­sinde önemli düşüşlere neden olmuştur.

Doz Önerisi:Yetişkinler:Depresyon ve obsesif kompulsif bozukluk te­da­vilerindeöneri­len doz, günde 1 kez 50 mg’dir. Panik bo­zuk­luk tedavisinde ise başlangıçdozu günde 1 kez 25 mg’dir. Doz bir hafta sonra günde 1 kez 50 mg’yeartırılmalıdır. 50 mg’lik doza yanıt alınamayan hastalarda maksimum 200mg/gün’e kadar doz artışı yapılabilir. Doz artışı bir haftadan daha azaralıklarla yapılmamalıdır. Sertralin günde 1 kez sabah veya akşam, tercihen ye­meklebirlikte alınmalıdır. Çocuklar: Obsesif kompulsif bozukluk tedavi­sin­de başlangıç dozu,6-12 yaş çocuklarda günde 1 kez 25 mg ve 13-17 yaş ço­cuklarda ise günde 1 kez50 mg’dir. 25 mg veya 50 mg/gün­’­lük başlangıç dozuna yanıt alınamayanhastalarda, maksimum 200 mg/gün’e kadar doz artışı yapılabilir. Sürek tedavisi: Sertralinindepresyon tedavisindeki sistema­tik değerlendirmesi sırasında, antidep­re­sanetkinliğin 50-200 mg/gün’lük (ortalama doz 70 mg/gün) dozda 8 haftalık akuttedavinin (total 52 hafta) ardından 44 haftaya kadar olan periyotlarda devamettiği gösterilmiştir. Obsesif kompulsif bozukluk ve panik bozukluktedavilerinde yapılan kontrollü çalışmalarda ise sertra­li­nin 10-12 haftadandaha uzun süreyle kulla­nımına ait etkinliği saptanmamasına rağmen, uzun sürelisürek tedavisi sırasında doz en düşük etkin seviyesinde tutulmalı ve tera­pötikyanıta göre uygun doz ayarlamaları yapılmalıdır. Ay­rı­ca hastalar periyodikolarak kontrol edilmelidir.

Selectra adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki