TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  07 Aralık 2019, Cumartesi Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Seretide Diskus    GSK

Salmeterolksinafoat, flutikazon propiyonat

Ambalaj: 100 µg: İçinde her biri 50 µgsalmeterol ve 100 µg flutikazon propiyonat içeren 60 blister taşıyan 1Diskus :: 250 µg: İçinde her biri 50 µgsalmeterol ve 250 µg flutikazon propiyonat içeren 60 blister taşıyan 1Diskus :: 500 µg: İçinde her biri 50 µgsalmeterol ve 500 µg flutikazon propiyonat içeren 60 blister taşıyan 1Diskus.

End.:Bronkodilatörve inhale kortikosteroid kullanımının uygun oldu­ğu yetişkin ve çocuklardaastma dahil reversibl obstrüktif akciğer hastalığının düzenli tedavisindeendikedir. Bu şunları içerebilir: Uzun etkili -agonistleri ve inhalekortikosteroidlerin etkili sürek dozunu alan hastalar, inhale kortikosteroidtedavisi altındaki, semptomları olan hastalar, inhale kortikoste­roidleregereksinim duyan ve düzenli bronkodilatör kullanan hastalar.

Kontr.E.:Bileşimdekimaddelerden herhangi birine aşırı duyarlılığı olan hastalardakullanılmamalıdır.

Uyar.:Reversiblobstrüktif havayolu hastalıklarının tedavisi normalde ka­de­meli bir programizlemelidir ve hastalar hem klinik olarak hem de akciğer fonksiyon testleriyleizlenmelidir. Bu kombinasyon, hızlı ve kısa etkili bron­kodilatör (ör.salbutamol) gerektiren akut semptomlarda hemen rahatlamak için önerilmez.Tedavi ani olarak kesilmemelidir. Olası sistemik etkiler adrenal supresyon,çocukların ve adölesanların büyümesinde ge­cik­me, kemik mineral dansitesindeazalma, katarakt ve glokomu içerir. Gebe­lerde ve emziren annelerde kullanımıancak ilacın anneye sağlaması beklenen yararları fetüse olan olasızararlarından büyük ise düşünülmelidir.

Yan E.:Salmeterolve flutikazon propiyonatın kombine kullanımında, advers etkilerin tipi veşiddetinin her bir bile­şikle ilgili olması beklenebilir. Bu iki bileşiğin birarada veril­mesiyle ilave advers etkiler bildirilmemiştir.

Etkileş.: Selektif veya selektif olmayan b-blokerler reversibl obstrüktif ha­va­yolları hastalığı olanlardakulla­nımlarını zorunlu kılacak bir neden yoksa kullanılmama­lıdır. GüçlüCYP3A4 inhi­bitörleri (örneğin ketokonazol, ritonavir) ile birlikte kulla­nıldığında,flutikazon propiyonata sistemik olarak maruz kalma potansiyeli artacağından dikkatedilmelidir.

Doz Önerisi:SeretideDiskus sadece oral inhalasyon yoluylakullanılır. Optimum tera­pötik yarar sağlamak için, semptomları olmasa bile Seretide’ındüzenli kullanılması şarttır. Hastalar düzenli olarak doktor kontrolündabulundurularak Seretide dozunun optimum düzeyde kalması sağlanmalı, sadece doktorönerisi ile değiştirilmelidir. Doz, semptomları etkili olarak kontrol eden endüşük doza ayarlanmalıdır. Hastalara hastalıklarının şiddetine göre uygunflutikazon propiyonat dozu içeren SeretideDiskus verilmelidir. Ye­tiş­kin­ler ve12 yaştan büyük çocuklar: Günde 2 kez bir inhalasyon Seretide100 µg Diskus (50 µgsalmeterol ve 100 µg flutikazon propiyonat) veya bir inhalasyon Seretide 250 µg Diskus(salmeterol 50 µg ve flutikazon propiyonat 250 µg) veyabir inhalasyon Seretide 500 µg Diskus (salmeterol 50 µg ve flutikazon propiyonat500 µg) kullanılabilir. 4 yaş ve daha büyük çocuklar: Günde 2kez bir inhalasyon Seretide100 µg Diskus (50 µgsalmeterol ve 100 µg flutikazon propiyonat) kullanılmalıdır.

Seretide adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki