TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  11 Ağustos 2020, Salı Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Si­cor­ten KremNo­var­tisPhar­ma

Ha­lo­met­a­zo­n

Ambalaj: 0.5 mg/gx30 g’lik tüp­.

Si­cor­ten Mer­hem

Ha­lo­met­a­zo­n

Ambalaj: 0.5 mg/gx30 g’lik tüp­.

End.: Kor­ti­kos­te­ro­id­le­re ya­nıt ve­ren çe­şit­li tip­teve fark­lı yer­le­şim gös­te­ren en­fek­te ol­ma­mış enf­la­ma­tu­var de­ri has­ta­lık­la­rı:Se­bo­re­ik der­ma­tit, kon­takt der­ma­tit, ato­pik der­ma­tit, lo­ka­li­ze nö­ro­der­ma­tit(lic­hen simp­lex cro­ni­cus), num­mu­lar ek­ze­ma ve psö­ri­azis vul­ga­ri­sinte­da­vi­sin­de en­di­ke­dir.

Kontr.E.:Bak­te­ri­yelve vi­ral de­ri en­fek­si­yon­la­rı (pi­yo­der­mi, su çi­çe­ği, aşı son­ra­sıde­ri­de dö­kün­tü­ler, her­pes simp­leks, her­pes zos­ter gi­bi) mi­ko­tik de­rihas­ta­lık­la­rı, fren­gi­ye bağ­lı de­ri has­ta­lık­la­rı, de­ri tü­ber­kü­lo­zu,ro­sa­cea, pe­ri­oral der­ma­tit, ak­ne vul­ga­ris, ül­ser­leş­miş böl­ge­ye uy­gu­la­ma,ha­lo­me­ta­zon ve ay­rı­ca etkin madde­ye aşı­rı du­yar­lık ile gö­ze uy­gu­la­makont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Has­ta­nın ya­şı dik­ka­te alın­mak­sı­zın uzun sü­re­lite­da­vi­den ka­çı­nıl­ma­lı­dır. İla­cın ka­pa­lı pan­su­man şek­lin­de uy­gu­lan­ma­sısı­nır­lı sü­re için ya­pıl­ma­lı ve uy­gu­la­ma kü­çük alan­lar­la sı­nır­lan­dı­rıl­ma­lı­dır.Ço­cuk­lar 2 haf­ta­dan ve 2 ya­şın al­tın­da­ki be­bek­ler­de 7 gün­den da­hauzun sü­re kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır. Ço­cuk­lar­da ka­pa­lı pan­su­man şek­lin­deuy­gu­lan­ma­ma­lı­dır. Kon­junk­ti­va­ya te­mas et­me­sin­den ka­çı­nıl­ma­lı­dır.Ge­bel­er­de kul­la­nı­lır­ken ya­rar/za­rar iliş­ki­si dik­kat­le dü­şü­nül­me­li­dir.Sü­te ge­çip geç­me­di­ği bi­lin­me­mek­te­dir. Gü­ven­lik ne­de­niy­le em­zir­mesı­ra­sın­da dik­kat­li olun­ma­lı­dır.

Yan E.: Uy­gu­la­ma ye­rin­de ba­zan yan­ma his­si, ka­şın­tı, na­di­renku­ru­luk, eri­tem, de­ri at­ro­fi­si, fo­li­kü­lit, ak­ne ve püs­tül olu­şu­mugö­rül­müş­tür. Şid­det­li ir­ri­tas­yon ve­ya du­yar­lık ge­li­şir­se te­da­vike­sil­me­li­dir.

Doz Önerisi: Gün­de 1-2 kez ye­ter­li mik­tar­da has­ta böl­ge­ye sü­rü­le­rekha­fif­çe ovul­ma­lı­dır. Kro­nik de­ri has­ta­lık­la­rın­da (psö­ri­azis ve­yakro­nik ek­ze­ma gi­bi) te­da­vi ani­den ke­sil­me­me­li­dir.

Sicorten adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki