TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  01 Nisan 2020, Çarşamba Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Silovir KremEczacıbaşı

Asik­lo­vir

Ambalaj: 50 mg/gx10 gramlık tüp.

Eşdeğeri:AcylKrem: 50 mg/gx10 g (Bi­o­far­ma); Ak­lo­vir Krem: 50mg/gx10 g (İl­san); Asiviral Krem: 50mg/gx10 g (Terra); Her­no­vir Krem: 50mg/gx10 g (No­bel); Vi­ro­sil Krem: 50mg/gx10 g (Sa­ba).

Silovir Tablet

Asiklovir

Ambalaj: 200 mgx25 tablet :: 800 mgx20 tablet.

Eşdeğeri:AcylTab­let: 200 mgx25 tablet (Bi­o­far­ma); Ak­lo­virTab­let: 200 mgx25 tab­let, 800mgx20 tablet (İl­san); Asiviral Tab­let: 200 mgx25 tab­let (Terra); Her­no­virTab­let: 200 mgx25 tab­let (No­bel); Vi­ro­silTab­let: 200 mgx25 tab­let; Zo­vi­raxTab­let: 200 mgx25 tab­let, 800mgx20 tablet (GSK).

End.: Ba­ğı­şık­lık so­ru­nu olan veya ol­ma­yan ki­şi­ler­deilk ve tek­rar­la­yan Her­pesGe­ni­ta­lis en­fek­si­yon­la­rın te­da­vive pro­fi­lak­si­si; ba­ğı­şık­lık so­ru­nu olan ki­şi­ler­de Her­pes simp­lex(mu­ko­ku­ta­nöz) en­fek­si­yon­la­rın te­da­vi ve pro­fi­lak­si­si; ba­ğı­şık­lıkso­ru­nu olan ya da en­fek­si­yon ve komp­li­kas­yon­la­rı açı­sın­dan risk al­tın­dabu­lu­nan ço­cuk­la­rın Va­ri­cel­la zos­ter en­fek­si­yo­nu te­da­vi­sin­de en­di­ke­dir.

Kontr.E.:Asik­lo­vi­rekar­şı aşı­rı du­yar­lı ol­du­ğu bilinenlerde kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Ge­be­lik­te an­cak el­de edi­le­cek ya­rar­la­rın bi­lin­me­yenola­sı risk­ler­den da­ha faz­la ol­du­ğu­na ina­nı­lan du­rum­lar­da kul­la­nıl­ma­lı­dır.An­ne sü­tü­ne dü­şük kon­sant­ras­yon­lar­da geç­ti­ğin­den em­zi­ren an­ne­le­reuy­gu­la­nır­ken dik­kat­li olun­ma­lı­dır.

Yan E.:De­ri dö­kün­tü­le­ri,bu­lan­tı, kus­ma, is­hal, ka­rın ağ­rı­sı, baş dön­me­si, kon­­füz­yon, ha­lu­si­nas­yon­lar,som­no­lans, baş ağ­rı­sı ve hal­siz­lik görülebilir.

Etkileş.:Pro­be­ni­sid,sis­te­mik ola­rak uy­gu­la­nan asi­k­lo­vi­rin or­ta­la­ma ya­rı­lan­ma sü­re­si­niar­tı­rır.

Doz Önerisi:SilovirKrem: Gece dozu atlanarak yaklaşık 4 saatlik aralıklarla,günde 5 kez uygulanmalıdır. Tedaviye 5 gün devam edilmelidir. Beş gün için­detam iyileşme ger­çekleşmezse, tedaviye 5 gün daha devam edilmelidir. Enfeksi­yo­nunbaşlamasından sonra ortaya çıkması beklenen lez­yonlara müm­kün olduğunca erkendönemde uygulanmalıdır.Silo­virTablet: Erişkinler:Herpessimpleks enfeksiyonlarının tedavisi: Gece dozuatlanarak, yaklaşık 4 saat aralıklarla günde 5 kez 200 mg dozunda kullanılır.Tedaviye 5 gün devam edilmelidir. Ancak, ağır akut enfeksiyonlarda bu süreninuzatılması gerekebilir. Su çiçeğive zona tedavisi: Gece dozu atlanarak, yaklaşık 4saatlik aralıklarla günde 5 kez 800 mg dozunda kullanılır. Tedaviye 7 günsüreyle devam edilmelidir. Çocuklar:Herpes simpleks enfeksiyonlarının tedavisi ve bağışıklık sistemi baskılanmışolanlarda profilaksi: İki yaşından büyükçocuklarda erişkin dozu, iki yaşından küçüklerde erişkinlerde kullanılan dozunyarısı kullanılmalıdır. Suçiçeğinin tedavisi: Altı yaş ve üstüçocuklarda günde 4 kez 800 mg kullanılır. 2-5 yaşlarındaki çocuklarda günde 4kez 400 mg kullanılır. İki yaşından küçük çocuklarda günde 4 kez 200 mgkullanılır.

Silovir adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
Bu gün:  Kanserle Savaş Haftası  
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki