TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  06 Ağustos 2020, Perşembe Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Si­na­kort-A Am­pulİ.E. Ula­gay

Tri­am­si­no­lon ase­to­nid

Ambalaj: 40 mg/1 mLx1 ampul.

Eşdeğeri:Kenacort-AAmpul: 40 mg/1 mLx1 ampul (BMS).

End.:Sis­te­mikkor­ti­kos­te­ro­id te­da­vi­si­nin en­di­ke ol­du­ğu aler­jik has­ta­lık­lar,der­ma­toz­lar, ge­ne­ra­li­ze ro­ma­to­id art­rit ve di­ğer kon­nek­tif do­ku has­ta­lık­la­rı,ay­nı za­man­da maf­sal­la­rın, bur­sit, ten­don kı­lıf­la­rı ve­ya gang­li­yon­la­rınenf­la­mas­yon­la­rı­nın te­da­vi­le­rin­de en­di­ke­dir.

Kontr.E.:Akut en­fek­si­yo­nu,her­pes zos­te­ri ve gö­zün­de ül­ser­li her­pes simp­lek­si olan­lar­da im­mü­no­lo­jikya­nıt ve enf­la­ma­tu­var re­ak­si­yon­la­ra ka­rış­tı­ğı için kont­ren­di­ke­dir.Kul­la­nım­la­rı sı­ra­sın­da can­lı aşı uy­gu­la­ma­sı kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Ge­be­ler­de ke­sin ge­rek­me­dik­çe kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.Pep­tik ül­ser­li, os­te­opo­ro­zis­li, psi­koz ve­ya ağır psi­ko­nev­ro­zuolan­lar­da an­cak ha­yat kur­ta­rı­cı ol­du­ğu za­man; kon­jes­tif kalp yet­mez­li­ği,kro­nik böb­rek yet­mez­li­ği, di­abe­tes mel­li­tus, en­fek­si­yon has­ta­lı­ğıolan­lar­da ve yaş­lı ki­şi­ler­de de çok bü­yük dik­kat­le kul­la­nıl­ma­lı­dır.

Yan E.:Sırt ağ­rı­sıos­te­opo­ro­za işa­ret ola­bi­lir. İnt­rak­ra­ni­yal ba­sın­cı ar­tan ço­cuk­lar­darisk ar­tar, en­fek­si­yon aci­len te­da­vi edil­me­li­dir.

Etkileş.:Bar­bi­tü­rat­lar,fe­nil­bu­to­zan ve­ya ri­fam­pi­sin­le bir­lik­te ve­ri­lir­se ila­cın me­ta­bo­liz­ma­sıhız­la­na­rak et­ki­si aza­la­bi­lir.

Doz Önerisi: Sis­te­mik en­jek­si­yon­lar­da öne­ri­len eriş­kin baş­lan­gıçdo­zu 60 mg ve sü­rek do­zu ise 20-80 mg’dir. 6-12 yaş ara­sı ço­cuk­lar­da isegün­lük doz 40 mg’dir. Lo­kal en­jek­si­yon­lar­da kü­çük sa­ha­lar için 10 mgve bü­yük sa­ha­lar için 40 mg uy­gu­la­nır. Bir­den faz­la has­ta odak bu­lun­du­ğun­daher bir maf­sa­la bi­rer en­jek­si­yon­dan to­tal 80 mg uy­gu­la­nır. İki en­jek­si­yonara­sı 15 gün­dür.

Sinakort adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki