TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  13 Ağustos 2020, Perşembe Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Sin­gu­la­ir Çiğ­ne­me Tab­le­tiMSD

Mon­te­lu­kast so­dy­um

Ambalaj: 4 mgx28 tablet :: 5 mgx28 tablet.

Eşdeğeri: Onceair Çiğneme Tableti:4 mgx28 tablet; 5 mgx28 tablet (Abdi İbrahim).

Sin­gu­lair FilmTab­let

Mon­te­lu­kast so­dy­um

Ambalaj: 10 mgx28 tablet.

Eşdeğeri: Onceair Film Tablet: 10 mgx28tablet (Abdi İbrahim).

End.:Gün­düzve ge­ce semp­tom­la­rı­nın ön­len­me­si da­hil, as­tı­mın pro­fi­lak­tik vekro­nik te­da­vi­sin­de, as­pi­ri­ne du­yar­lı as­tım has­ta­la­rı­nın te­da­vi­sin­deve eg­zer­si­zin yol aç­tığı bron­ko­konst­rik­si­yo­nun ön­len­me­sin­de en­di­ke­dir.

Kontr.E.: Aşı­rı du­yar­lık du­ru­mun­da kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Mon­te­lu­kas­tın akut as­tım atak­la­rı­nın te­da­vi­sin­de­kiet­kin­liği ka­nıt­lan­ma­mış­tır. Ge­be­lik sı­ra­sın­da ke­sin ola­rak ge­rek­tiğin­dekul­la­nıl­ma­lı­dır. Mon­te­lu­kas­tın in­san sü­tü­ne ge­çip geç­me­diği bi­lin­me­mek­te­dir.Em­zi­ren ka­dı­na ve­ri­lir­ken dik­kat edil­me­li­dir.

Yan E.:Çoğun­luk­laha­fif ta­bi­at­ta­ki yan et­ki­ler, ge­nel­lik­le te­da­vi­nin ke­sil­me­si­nige­rek­tir­me­miş­tir.

Etkileş.:Mon­te­lu­kast,as­tı­mın pro­fi­lak­tik ve kro­nik te­da­vi­sin­de ru­tin ola­rak kul­la­nı­landiğer te­da­vi­ler­le bir­lik­te uy­gu­la­na­bi­lir.

Doz Önerisi: Singulair 4 mg Çiğneme Tableti: 2-5 yaş arası astımlı çocuk hastalar için günlük doz,yatmadan önce alınan 4 mg‘lik bir çiğneme tabletidir. Singulair’in astımkontrol parametreleri üzerindeki terapötik etkisi bir gün içinde ortaya çıkar.Singulair 5 mg Çiğneme Tableti: 6-14 yaşara­sı ço­cuk has­ta­lar için gün­lük doz, yat­ma­dan ön­ce alı­nan 5 mg’likbir çiğ­ne­me tab­le­ti­dir. Bu yaş gru­bun­da doz ayar­la­ma­sı ge­rek­mez. Singulair 10 mg Film Tablet: 15 yaş ve üze­ri eriş­kin­ler için gün­lük do­zaj, yat­ma­danön­ce alı­nan 10 mg’lik bir tab­let­tir. Sin­gu­la­ir’in as­tımkont­rol pa­ra­met­re­le­ri üze­rin­de­ki te­ra­pö­tik et­ki­si 1 gün için­deor­ta­ya çı­kar. Sin­gu­la­ir ye­mek­le ­bir­lik­te ve­ya ay­rı­ca alı­na­bi­lir.

Singulair adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki