TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  06 Ağustos 2020, Perşembe Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Si­nopryl Tab­let     Ec­za­cı­ba­şı

Li­si­nop­ril

Ambalaj: 5 mgx20 tab­let :: 10 mgx30 tab­let :: 20 mgx30tablet.

Eşdeğeri:AcerilinTablet: 5 mgx20 tablet (İlsan).

End.:A­CEinhibitörü olarak Sinopryl, esansiyel ve renovasküler hipertansiyonun her evresindeendikedir. Tek başına ya da diğer antihipertansif ilaçlarla birliktekullanılabilir. Sinopryl, diüretik ve dijitale yeterli yanıt alınamayan hastalardaek tedavi olarak endikedir. Sinopryl, akut miyokard enfarktüsü geçiren ve hemodinamik açıdanstabil olan hastalarda, sol ventrikül disfonksiyonunun ya da kalp yetmezliğiningelişmesini önlemek ve sürviyi uzatmak için kullanılır. Tedaviye ilk 24 saatiçinde başlanmalı ve diğer standart tedavilerle (trombolitik ilaçlar,asetilsalisilik asit ve beta-blokerler gibi) birlikte yürütülmelidir.

Kontr.E.:Li­si­nop­ri­lea­şı­rı du­yar­lı­ğı bu­lu­nan has­ta­lar­da ve geç­mi­şin­de A­CE in­hi­bi­tö­rükul­la­nı­mın­dan do­la­yı an­ji­yo­nö­ro­tik ö­dem öy­kü­sü o­lan has­ta­lar­dakont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Re­nal yet­mez­li­ği ol­sun ve­ya ol­ma­sın kon­jes­tifkalp yet­mez­li­ği has­ta­la­rın­da, semp­to­ma­tik hi­po­tan­si­yon göz­len­miş­tir.Li­si­nop­ril de da­hil ACE in­hi­bi­tör­le­riy­le te­da­vi e­di­len has­ta­lar­dana­di­ren yüz, ekst­re­mi­te­ler, du­dak­lar, dil, glot­tis ve/ve­ya la­renks­tean­ji­yo­nö­ro­tik ö­dem bil­di­ril­miş­tir. Bu du­rum­da li­si­nop­ril he­menke­sil­me­li­dir. La­ren­ge­al ö­dem i­le sey­re­den an­ji­yo­nö­ro­tik ödem fa­talo­la­bi­lir. Zo­run­lu ol­ma­dık­ça li­si­nop­ri­lin ge­be­lik­te kul­la­nıl­­ma­sıö­ne­ril­mez. İn­san sü­tü­ne ge­çip geç­me­di­ği bi­lin­me­mek­te­dir. Em­zi­renan­ne­ye an­cak ge­rek­li gö­rül­dü­ğün­de dik­kat­le ve­ril­me­li­dir.

Yan E.:En sık gö­rü­lenyan et­ki­ler uy­ku ha­li, baş ağ­rı­sı ve di­ya­re, yor­gun­luk, ök­sü­rük, mi­debu­lan­tı­sı. Da­ha az sık­lık­la or­tos­ta­tik et­ki­ler, le­ke­ler ve as­te­nigö­rü­le­bi­lir.

Etkileş.:Di­ü­re­tik­ler­lete­da­vi e­dil­mek­te o­lan­lar­da ve ö­zel­lik­le di­ü­re­tik te­da­vi­si­neye­ni baş­la­mış has­ta­lar­da li­si­nop­ril ve­ril­me­si du­ru­mun­da kan ba­sın­cın­daa­şı­rı dü­şüş gö­rü­le­bi­lir. İn­do­me­ta­sin, be­ra­ber kul­la­nıl­dı­ğın­dali­si­nop­ri­lin an­ti­hi­per­tan­sif et­ki­si­ni a­zal­ta­bi­lir. Li­si­nop­rillit­yum tuz­la­rı­nın e­li­mi­nas­yo­nu­nu a­zal­ta­bi­lir.

Doz Önerisi: Tabletler yemeklerden önce, yemek arasında ya dayemeklerden sonra alınabilir. Günde tek doz olarak verilmelidir.Komplikasyonsuz esansiyel hipertansiyonu olan hastalarda, genellikle önerilenbaş­lan­gıç dozu, gün­de bir kerede alınmak üzere 10 mg’dir. Alınan yanıta göredoz ayarlaması yapılmalıdır. Konjestif kalp yetmezliğinde diüretik ve/veyadijital tedavisi ile kontrol altına alınamayan hastaların tedavisine, Sinopryl(başlangıç dozu günde 2.5 mg) eklenebilir. Genellikle Sinopryl’inetkili dozu, günde bir kerede verilmek üzere 5-20 mg’dir. Hemodinamik açıdanstabil olan hastalarda, akut miyokard enfarktüsü semptomlarının başlamasındansonraki ilk 24 saat içinde ilk doz olarak 5 mg 24 saat sonra tekrar 5 mg, 48saat sonra 10 mg verilir ve daha sonra günde 10 mg ile tedaviye devam edilir.

Sinopryl adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki