TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  08 Ağustos 2020, Cumartesi Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Sip­rak­tin Şu­rup   İ.E.Ulagay

Sip­ro­hep­ta­di­n HCI

Ambalaj: 2 mg/5 mLx240 mL’lik şişe.

Eşdeğeri:PraktenŞurup: 2 mg/5 mLx240 mL (İlsan)

End.:Alerjikder­ma­toz­lar, sa­man nez­le­si, va­zo­mo­tor ri­nit, anjiyoödem, alerjik ver­nalkonjunktivit, ilaç ve be­sin­le­re bağ­lı de­ri ve sin­di­rim yo­lu alerjik re­ak­si­yon­la­rı,bö­cek sok­ma­sı, bit­ki ve de­niz can­lı­la­rıy­la te­mas so­nu­cu mey­da­nage­len alerjik der­ma­tit­ler ve gü­neş ya­nı­ğı gi­bi al­er­jik has­ta­lık­la­rınte­da­vi­sin­de en­di­ke­dir.

Kontr.E.:Ye­ni do­ğanve pre­ma­tür ço­cuk­lar ile süt ve­ren an­ne­ler­de, alt so­lu­num yo­lu en­fek­si­yon­la­rın­da,etkin madde ve MAO in­hi­bi­tör­le­ri­ne du­yar­lı olan­lar­da, glo­kom­lu­lar­da,ste­noz­lu pep­tik ül­ser­li­ler­de, pros­tat hi­pert­ro­fi­si olan­lar­da, pi­lo­ro­du­ode­naltı­ka­nık­lı­ğı olan­lar­da ve çok yaş­lı ve düş­kün ki­şi­ler­de kont­ren­di­ke­dir.Ge­be­ler­de ke­sin ge­rek­li gö­rül­me­dik­çe kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Yan E.:Se­das­yon,hi­po­sek­re­s­yon, baş dön­me­si, ko­or­di­nas­yon bo­zuk­lu­ğu ve yor­gun­lukgi­bi yan et­ki­ler gö­rü­le­bi­lir. Uyuk­la­ma ha­li ya­pa­bi­le­ce­ğin­den mo­tor­luaraç ve iş makinesi kul­la­nan­lar ile yük­sek yer­de ça­lı­şan­lar uya­rıl­ma­lı­dır.

Etkileş.:Sant­ralsi­nir sis­te­mi dep­re­san­la­rı, an­ti­ko­li­ner­jik­ler ve öte­ki an­ti­his­ta­mi­nik­lerile aditif et­ki­le­şi­me gi­rer. MAO in­hi­bi­tö­rü ilaç­lar an­ti­his­ta­mi­nik­le­rinan­ti­ko­li­ner­jik et­ki­le­ri­ni art­tı­rır­lar.

Doz Önerisi: Gün­lük doz eriş­kin­ler­de 3x1 çor­ba ka­şı­ğı şu­rup,ço­cuk­lar­da 2-6 yaş ara­sın­da olan­lar­da 3x1 öl­çek şu­rup, 6-14 yaş ara­sın­daolan­lar­da 3x2 öl­çek şu­rup­tur.

Sipraktin adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki