TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  15 Ağustos 2020, Cumartesi Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

So­kol Li­kid   Bi­o­far­ma

Pa­ra­fin li­kit

Ambalaj: 200 mL’lik şişe.

End.:Akut vekro­nik kons­ti­pas­yon te­da­vi­si, özel­lik­le has­ta­nın ıkın­ma­sı­nın sa­kın­ca­lıol­du­ğu hal­ler­de (ab­do­mi­nal ope­ras­yon­lar­dan son­ra rüp­tür ve ea­vant­ras­yonteh­li­ke­si­ni ön­le­mek için, umb­li­kal, in­gu­inal, skro­tal ve di­af­rag­ma­tikher­ni­ler, epiz­yo­to­mi, mi­yo­kard en­fark­tü­sü, anev­riz­ma, su­ba­rak­no­idka­na­ma, ağır kalp yet­mez­li­ği) ve ano­rek­tal ope­ras­yon ve has­ta­lık­lar­da( he­mo­ro­id, anal fis­sür, pa­ri­anal ab­se, ano­rek­tal ste­no­sis) lak­sa­tifamaç­la kul­la­nı­lır.

Kontr.E.:Apan­di­sitve­ya apan­di­sit semp­tom­la­rı var­sa, teş­his edil­me­miş rek­tal ka­na­ma,in­tes­ti­nal obst­rük­si­yon, ko­los­to­mi, ile­os­to­mi, “fe­cal im­pac­ti­on”,ka­rın­da ağ­rı, bu­lan­tı ve kus­ma du­ru­mun­da kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Uyar.: Ge­be­lik­te sü­rek­li kul­la­nıl­ma­sı be­sin­le­rin veyağ­da eri­yen vi­ta­min­le­rin emilimini azal­ta­bi­lir. Ye­ni­do­ğan­lar­dahi­pop­rot­rom­bi­ne­mi ve he­mo­ra­jik has­ta­lı­ğa yol aça­bi­lir. 6 ya­şın­dankü­çük­ler­de dik­kat­le kul­la­nıl­ma­lı, yaş­lı has­ta­lar­da kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır;yağ dam­la­cık­la­rı­nın as­pi­ras­yo­nu so­nu­cu li­pid pnö­mo­ni ola­bi­lir.Ke­sin ge­rek­me­dik­çe 1 haf­ta­dan faz­la sü­rey­le kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Yan E.:De­fe­kas­yondı­şın­da anüs­ten sız­a­bi­lir, pe­ri­anal böl­ge­de ir­ri­tas­yon ya­pa­bi­lir.

Etkileş.:Bir­lik­teal­ınıdı­ğın­da an­ti­bi­yo­tik, an­ti­ko­agü­lan, oral kont­ra­sep­tif, di­gi­ta­lisve yağ­da eri­yen A, D, E, K, vi­ta­min­le­ri­nin emilimini azal­ta­bi­lir.

Doz Önerisi: Ak­şam ye­me­ğin­den son­ra ve­ya ya­tar­ken alın­ma­lı­dır.Ge­ce ba­ğır­sak ge­çi­şi ya­vaş­la­dı­ğın­dan lak­sa­tif et­ki da­ha iyi olur.So­kol, ye­mek ve­ya di­ğer ilaç­lar­dan 2 sa­at ön­ce ve­ya son­ra alın­ma­lı­dır.Bü­yük­le­re gün­de bir kez 15-45 mL, ge­re­kir­se mak­si­mum 90 mL ve­ri­lir.Ço­cuk­la­ra gün­de 1 kez 10-15 mL ve­ri­lir.

Sokol adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki