TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  06 Aralık 2019, Cuma Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Spalt Tab­let    San­ta Far­ma

Pa­ra­se­ta­mol 450mg, ben­zil man­de­lat 50 mg, ka­fe­in 50 mg

Ambalaj: 20 tablet.

End.:Baş, diş,kas, ek­lem ağ­rı­la­rı ve adet ra­hat­sız­lık­la­rın­da; grip ve ateş­li has­ta­lık­lar­danmey­da­na ge­len ağ­rı ve ate­şin semp­to­ma­tik te­da­vi­sin­de kul­la­nı­lır.

Kontr.E.: Bi­le­şim­de­ki mad­de­ler­den her­han­gi bi­­ri­ne aşı­rıdu­ya­rl­ığı olanlarda kul­la­nıl­maz.

Uyar.: Bü­tün ağ­rı ke­si­ci ilaç­lar­da ol­du­ğu gi­bi, öne­ri­len­dendoz­dan faz­la­sı alın­ma­ma­lı ve yük­sek doz­da 10 gün­den uzun sü­re de­vam­lıola­rak kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır. Eğer ağ­rı 5 gün­­den ve­ya ateş 3 gün­den faz­lade­vam eder­se, te­da­vi göz­den ge­çi­ril­me­li­dir. Ane­mi, kalp, ak­ci­ğer,ka­ra­ci­ğer, böb­rek bo­zuk­lu­ğu olan­lar­da dik­kat­le kul­la­nıl­ma­lı­dır.Ge­be­lik sı­ra­sın­da gü­ve­ni­rl­i­ği ka­nıt­lan­ma­d­ığın­dan kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Yan E.: Aşı­rı du­yar­lı olan­lar­da cilt dö­kün­tü­sü ve na­dirola­rak la­renks öde­mi, an­ji­yo­nö­ro­tik ödem ve ana­fi­lak­si gö­rü­le­bi­lir.Sey­rek de ol­sa lö­ko­pe­ni, trom­bo­si­to­pe­ni, ane­mi gi­bi he­ma­to­lo­jikyan et­ki­le­ri ra­por edil­miş­tir.

Etkileş.: Bü­tün an­ti­pi­re­tik­ler­de ol­du­ğu gi­bi, fe­no­ti­ya­zin­ler­lebir­lik­te kul­la­nı­lır­sa cid­di hi­po­ter­mi­ye ne­den ola­bi­lir. Ka­fe­inid­rar­da 5 hid­rok­si ase­tik asit tes­tin­de yan­lış po­zi­tif so­nu­ca; id­rar­dava­nil­man­da­lik asit, ka­te­ko­la­min dü­ze­yin­de ha­fif art­ma­ya ne­denola­bi­lir.

Doz Önerisi: Eriş­kin­ler­de or­ta­la­ma gün­lük doz 2-3 kez 1-2 tab­let­tir.Bir ke­re­lik doz 2 tab­le­ti, gün­lük doz 6 tab­le­ti geç­me­me­li­dir. Ço­cuk­lar­daor­ta­la­ma doz, 2-3 kez ol­mak üze­re 6-10 yaş için ½ tab­let, 11-12 yaş için1 tab­let şek­lin­de ayar­la­nır.

Spalt adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki