TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  14 Ağustos 2020, Cuma Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Strep­to­mag­ma Tab­letWyeth

At­ta­pul­git 500 mg,pek­tin 45 mg

Ambalaj: 20 tablet.

End.:Ha­fif veor­ta şid­det­te­ki akut di­ya­re­le­rin semp­to­ma­tik te­da­vi­si için en­di­ke­dir.

Kontr.E.:En­fek­si­yözdi­ya­re­le­rin in­va­ziv şe­kil­le­rin­de, ya­ni yük­sek ateş, dış­kı­da kan,inat­çı se­yir ve sis­te­mik en­fek­si­yon be­lir­ti­le­ri (özel­lik­le si­nirsis­te­mi) var­sa kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır. Du­yar­lı ki­şi­ler­de kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Uyar.: Bü­tün di­ya­re­li has­ta­lar dik­kat­le iz­len­me­li­dir.Has­ta 1-2 gün için­de iyi­leş­mez­se ve­ya de­hid­ras­yon be­lir­ti­le­ri or­ta­yaçı­kar­sa, du­rum ye­ni­den de­ğer­len­di­ril­me­li ve ge­rek­li ön­lem­leralın­ma­lı­dır.

Yan E.:Yük­sekdoz­lar­da kons­ti­pas­yon ve dış­kı kı­va­mın­da ka­tı­laş­ma gö­rü­le­bi­lir.

Etkileş.:Di­gok­sin,lin­ko­mi­sin, pro­ma­zin ve psö­do­efed­rin gi­bi ilaç­la­rın emi­lim hı­zı­nıve mik­ta­rı­nı azal­ta­bi­lir. Bu ilaç­lar­la bir­lik­te ve­ril­me­me­li­dir.

Doz Önerisi: Gün­lük doz baş­lan­gıç­ta ve her su­lu dış­kı­dan son­ra2-3 tab­let (gün­de mak­si­mum 16 tab­let), ço­cuk­lar­da baş­lan­gıç­ta ve hersu­lu dış­kı­dan son­ra yaş du­ru­mu­na gö­re ½-1 tab­let­tir (gün­de mak­si­mum8 tab­let). Bu doz da­ha son­ra azal­tı­la­rak uy­gu­la­nır. Te­da­vi sü­re­si7 gün­dür.

Streptomagma adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki