TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  08 Ağustos 2020, Cumartesi Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Susta­non 250 Am­pul IM    Or­ga­non

Tes­tos­te­ro­n pro­pi­o­nat30 mg, tes­tos­te­ro­n fenp­ro­pi­o­nat 60 mg, tes­tos­te­ro­n iso­kap­ro­at 60mg, tes­tos­te­ro­n de­ka­no­at 100 mg.

Ambalaj: 1 mL’lik 1 am­pul.

End.:Er­kek­tehi­po­go­na­diz­me bağ­lı bo­zuk­luk­lar­da, tes­tos­te­ron ye­ri­ne koy­ma te­da­vi­si,ör­neğin kast­ras­yon son­ra­sı öni­ko­idizm, hi­po­pi­tu­ita­rizm, en­dok­rinne­den­li im­po­tens, er­kek kli­mak­ter­yu­mu semp­tom­la­rı (örn. li­bi­doazal­ma­sı, zi­hin­sel ve fi­zik­sel ak­ti­vi­te­de ge­ri­le­me), spermatojenezbo­zuk­luk­la­rı­na bağ­lı bel­li infertilite ol­gu­la­rı ve ay­rı­ca and­ro­jenyet­mez­liği­ne bağ­lı os­te­opo­roz­da tes­tos­te­ron te­da­vi­sin­de en­di­keola­bi­lir.

Kontr.E.:Kuşkulanılanve­ya bi­li­nen pros­tat ve me­me kan­se­rin­de kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: And­ro­jen­ler ba­zan su ve tuz tu­tul­ma­sı­na ne­den ol­duk­la­rı­ndanla­tent ya da be­lir­gin kalp yet­mez­liği, böb­rek dis­fonk­si­yo­nu, hi­per­tan­si­yon,epi­lep­si ya da mig­ren ol­gu­la­rı (ve­ya öz­geç­miş­le­rin­de bu du­rum­la­rıta­nı­ml­ayan­lar) dik­kat­le iz­len­me­li­dir. Er­kek ço­cuk­lar­da, pu­ber­teön­ce­si, er­ken epi­fiz ka­pan­ma­sı ya da er­ken cin­sel ge­liş­me­yi ön­le­mekiçin, and­ro­jen­ler dik­kat­le kul­la­nıl­ma­lı­dır.

Yan E.:Pri­a­pis­musgi­bi aşı­rı cin­sel uya­rı be­lir­ti­le­ri, pu­ber­te ön­ce­si, er­kek ço­cuk­lar­da,er­ken cin­sel ge­liş­me, erek­si­yon­la­rın sık­laş­ma­sı, pe­nis bü­yü­me­sive er­ken epi­fiz ka­pan­ma­sı, ol­igos­per­mi ve eja­ku­la­tuv­ar ha­cim azal­ma­sı,vü­cut­ta tuz ve su tu­tul­ma­sı, gi­bi yan et­ki­ler and­ro­jen te­da­vi­si­nebağ­lı ola­bi­lir.

Doz Önerisi: Her iki haf­ta­da bir 1a­det 100’lük am­pul ve­ya 3 haf­ta­dabir 1a­det 250’lik am­pul de­rin IM ola­rak uy­gu­la­nır.

Sustanon adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki