TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  06 Ağustos 2020, Perşembe Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Symbicort Turbuhaler 160 /4.5 g/ doz  AstraZeneca

Budesonid 160 µg,formoterol fumarat 4.5 µg/doz

Ambalaj: 60 ve 120 dozluk ambalaj.

Symbicort Forte Turbuhaler 320/9 g/ doz

Budesonid 320 µg,formoterol fumarat 9 µg/doz

Ambalaj: 60 dozluk ambalaj.

End.:İnhalasyonyoluyla kullanılan kortikosteroid­lerle ve “gerek­sinim ol­du­ğunda” kullanılankısa etkili b2-ago­nistlerleyeterli denetim sağ­lanamamış hastalar veya inhalasyon yoluyla kullanılankortikosteroid ve uzun etkili b2-agonistlerinher ikisini de kullanan, yeterli denetim sağlanmış astımlı hastaların düzenlitedavisi ile orta ve ağır kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH)hastalarında, 6 hafta-3 ay içerisinde semptoma­tik iyileşme ve/veya SFT'de(solunum fonksiyon testi) düzelme ol­du­­ğunda, düzenli tedavide endikedir.

Kontr.E.:Budesonidya da formoterole karşı aşırı duyarlığı olanlarda kullanılmamalıdır.

Uyar.: Tedavi kesileceği zaman dozun giderek azaltılmasıönerilir. Hastalara, akut astım ataklarında hemen rahatlamaları içinkullanmaları hekim tara­fın­dan önerilen ilaçlarını her zaman yanlarındabulundurmaları öğütlenmelidir. Bu kombinas­yon, tirotoksikoz, feokromasitoma,diabetes mellitus, tedavi edilmemiş hipokalemi, hipertrofik obstrüktifkardiyomi­yopati, idi­yo­patik subvalvular aort stenozu, şiddetlihipertansiyon, anevrizma veya iskemik kalp hastalığı, taşiaritmi ya da kalpyetmezliği gibi ağır kardiyo­vasküler hastalığı, QTc-aralığı uzamış hastalardakullanırken dikkatli olunmalıdır. Gebelikte ancak sağ­la­nan fayda, ortayaçıkabilecek risklerden fazla olduğunda kullanılabilir. Emziren annelere, ancaksağlanan faydanın ço­cuğa olan riskten çok daha fazla olması halindeverilebilir.

Yan E.: Baş ağrısı, palpitasyon, tre­mor, orofarenkste Candidaenfeksiyo­nu, bo­ğazda hafif bir irritasyon, öksürme ve ses kalınlaşması,taşikardi, kas krampları, ajitasyon, huzursuzluk, sinirlilik, bulantı, başdönmesi, uyku bozuklukları görülebilir.

Etkileş.: Ketokonazol, oral yoldan alınan budesonidin plazmadüzeyini ortalama 6 kat yükseltir. Budesonid inhalasyon yoluyla alındığında buetki­leşime ilişkin bilgi yoktur, ancak plazma düzeylerinde belirgin bir artışbeklenebilir. Doz önerilerinin verilebilmesi için gerekli bilgi olmadığından bukombinasyondan kaçınılma­lıdır. Beta-adrenerjik bloker ilaçlar formote­ro­lünetkisini kısmen ya da tamamen inhibe edebilirler. Bu nedenle zorunlu olmadıkçabeta-adrenerjik blokör ilaçlarla (göz damlaları dahil) birliktekullanılmamalıdır. Kinidin, disopiramid, prokainamid, fenotiyazinler, an­ti­his­taminik­ler(terfenadin), MAO inhibitörleri ve trisiklik antidepresanlarla birliktekullanıldığında QTc-aralığı uzayabilir ve ventriküler aritmi riski artar.Ayrıca L-dopa, L-tiroksin, oksitosin ve alkol, b2 sempatomimetiklere kar­şı kardiyak toleransıazaltabilir. MAO inhibitörleri ve furazolidon ve pro­karbazin gibi benzerözellikteki ilaçlarla birlikte kullanıldığında hi­per­tansif reaksiyonlarartabilir. Halojenli hidrokarbon ya­pısındaki anestezik ilaçlarla birliktekullanıldığında aritmi riski artar. Diğer b-adrenerjikilaçlarla birlikte kullanıl­dı­ğında etki artabilir. Dijital glikozitleri iletedavi edilen aritmik hastalarda hipokalemi, aritmiyi arttırabilir.

Doz Önerisi:Astım: Symbicort Turbuhaler astımhastalığının başlangıç tedavisi için önerilmez. Eriş­kinler ile 12 yaş vesonrası için günde iki kez 1-2 veya SymbicortForte Turbuhaler ile 1 inhalasyondur. Geneluygulamada günde iki kez kulla­nım ile semptomlar kontrol altına alındığındaulaşılan etkili en düşük doz, günde tek doz olarak verilebilir. KOAH: Yetişkinlerdegünde iki kez 2 veya 1Symbicort Forte Turbuhaler inhalasyonuygulanır. Yaşlılarda doz ayarlaması gerekmez. Kara­ciğer ya da böbrekyetmezliği olan hastalarda Symbicort kulla­nımı ile ilgili veri yoktur. Ancak budesonid vefomoterol ilk geçiş sırasında hepatik metabolizma ile elimine edil­diklerinden,ağır karaciğer sirozu olanlarda sistemik yararlanım artabilir.

Symbicort adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki