TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  03 Ekim 2023, Salı Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Ta­mop­lex Tab­let     Med İlaç

Tam­ok­si­fen

Ambalaj: 10 mgx30 ve 250 tablet.

Eşdeğeri:Nol­va­dexTab­let: 10 mgx30 ve 250 tab­let (AstraZe­neca); Ta­dexTab­let: 10 mgx30 ve 250 tab­let (Ata­farm); Tamoxifen-cellTablet: 10 mgx30 tablet (Assos); Ta­mo­xifen-Teva Tab­let:10 mgx30 ve 250 tab­let (Med-İlaç); Zi­ta­zo­ni­umTab­let: 10 mgx30 ve 250 tab­let (İ.E.Ula­gay).

End.: Ta­mok­si­fen nons­te­ro­idalbir an­ti­est­ro­jen­dir. Me­me kan­se­ri­nin ha­fif­le­ti­ci te­da­vi­sin­deen­di­ke­dir.

Kontr.E.:Duyarlıkişilerde ve kumarin tipi antikoagülan tedavi alan veya derin ven trombozu veyapulmoner emboli anamnezi olan hastalarda da kontren­dikedir.

Uyar.: Lö­ko­pe­ni ve trom­bo­si­to­pe­ni gö­rü­len has­ta­lar­dadik­kat­le kul­la­nıl­ma­lı­dır. Pıh­tı­laş­ma ne­de­niy­le da­mar tı­kan­ma­sı­nıha­zır­la­yı­cı fak­tö­rü olan has­ta­lar­da ta­mok­si­fen kul­la­nır­ken dik­kat­liolun­ma­lı­dır. Ta­mok­si­fen ge­be­lik­te kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Yan E.:Bu­lan­tıya da kus­ma, ateş bas­ma­sı, trom­bo­si­to­pe­ni, yor­gun­luk, lö­ko­pe­ni,isi­lik, va­ji­nal akın­tı, ki­lo al­ma, trom­bo­fi­le­bit, kı­rık­lık, kan­da kal­si­yumfaz­la­lı­ğı, va­ji­nal ka­na­ma, baş dön­me­si ve anor­mal de­ğer­de ka­ra­ci­ğerfonk­si­yon test­le­ri, baş ağ­rı­sı, vul­­va ka­şın­tı­sı ve dep­res­yon da gö­rül­müş­tür.

Etkileş.: Ta­mok­si­fe­nin ka­ra­ci­ğer­de par­ça­lan­ma­sı ne­de­niy­ledi­ğer ilaç­lar­la kar­şı­lık­lı et­ki­le­şme­le­ri dik­­ka­te alın­ma­lı­dır.Ku­ma­rin ti­pi an­ti­ko­agü­lan­lar­la kom­bi­ne kul­la­nıl­dı­ğın­da an­ti­ko­agü­lanet­ki­de be­lir­gin bir ar­tış mey­da­na ge­lir.

Doz Önerisi: Öne­ri­len baş­lan­gıç do­zu gün­de 2 kez 10 mg’dir. Biray için­de te­ra­pö­tik ya­nıt alı­na­maz­sa do­zaj gün­de 2 kez 20 mg’ye ka­darçı­kar­tıl­ma­lı­dır. Te­da­vi­ye ya­nıt 4-10 haf­ta için­de gö­rü­lür.

Tamoplex adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki