TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  24 Eylül 2018, Pazartesi Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Te­bo­kan Fort Dam­la     Abdi İbrahim

Gink­go bi­lo­ba ekst­re­si

Ambalaj: 40 mg/mLx50 mL’lik ambalaj.

Eşdeğeri:Bi­lo­kanFor­te Dam­la: 40mg/mLx50 mL (Berksam).

Te­bo­kan Fort FilmTab­let

Gink­go bi­lo­ba ekst­re­si

Ambalaj: 40 mgx20 ve 50 film tablet.

Eşdeğeri: Bi­lo­kan For­te Film Tab­let: 40 mgx20 ve 50 tablet (Berksam); Gineksin-FFilm Tablet: 40 mgx20 ve 50 tablet (Deva); Gin­go­bil Film Tab­let: 40 mgx20 ve 50 tablet (TriP­har­ma); Se­re­maks Fort Film Tab­let: 40 mgx20 ve 50 tablet (Hüs­nü Ar­san); Tanakan Film Tablet: 40 mgx20 ve50 tablet (Mecom).

Te­bo­kan Special FilmTab­let

Gink­go bi­lo­ba ekst­re­si

Ambalaj: 80 mgx30, 60 ve 90 film tablet

End.:Or­ga­nik be­yin send­ro­mu­na bağ­lı ola­rak ge­li­şen se­reb­ralper­for­mans bo­zuk­luk­la­rı­nın semp­to­ma­tik te­da­vi­sin­de (ha­fı­za za­yıf­lı­ğı,kon­sant­ras­yon bo­zuk­lu­ğu, ruh­sal uyum bo­zuk­luk­la­rı, baş dön­me­si, ku­lakçın­la­ma­sı ve baş ağ­rı­sı, pri­mer he­def grup, pri­mer de­je­ne­ra­tif de­mans,vas­kü­ler de­mans ve her iki­si­nin miks form­la­rın­da­ki de­mans send­rom­la­rıolan has­ta­lar­dır); pe­ri­fe­rik ar­te­ri­yel ok­lu­zif has­ta­lık­lar­da Fon­ta­inesta­ge II (in­ter­mit­tan klo­di­kas­yo)’de ağ­rı­sız yü­rü­me me­sa­fe­si­niniyi­leş­ti­ril­me­si; vas­kü­ler ve­ya in­vo­lüs­yo­na bağ­lı ver­ti­go ve ku­lakçın­la­ma­sın­da en­di­ke­dir.

Kontr.E.: Gin­kgo gli­ko­zid­le­ri­ne kar­şı ön­ce­den oluş­muş aşı­rıdu­yar­lık du­rum­la­rın­da kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Uyar.: Ge­be­ler­de kul­la­nıl­ma­sı öne­ril­mez.

Yan E.:Ha­fif gast­ro­in­tes­ti­nal ra­hat­sız­lık, baş ağ­rı­sı,aler­jik de­ri re­ak­si­yon­la­rı görülebilir.

Doz Önerisi:TebokanDamla: Gün­lük doz ye­mek­ler­den son­ra bir mik­tar su­yaila­ve edi­len 3x20 dam­la­dır.TebokanTablet: Se­reb­ral per­for­mans bo­zuk­luk­la­rın­da (De­manssend­­ro­mu) gün­de 3 kez 1-2 tab­let (gün­lük doz 120-240 mg). Te­da­vi­nin sü­re­sisemp­tom­la­rın şid­de­ti­ne bağ­lı­dır ve bu kro­nik has­ta­lık­ta en az 8 haf­tasür­me­li­dir. Pe­ri­fe­rik ar­ter­yel ok­lu­zif has­ta­lık, ver­ti­go ve ku­lakçın­la­ma­sın­da gün­de 3 kez 1 tab­let ve­ya gün­de 2 kez 2 tab­let. Pe­ri­fe­rikar­te­ri­yel ok­lu­zif has­ta­lık­ta, ağ­rı­sız yü­rü­me me­sa­fe­si­nin iyi­leş­ti­ril­me­simi­ni­mum 6 haf­ta­lık te­da­vi ge­rek­ti­rir.Tebokan Special: Organikbeyin sendromuna bağlı serebral performans bozukluklarının ve demanssendromlarının tedavisinde: Günde 2-3 kez 1 tablet. Tedavinin süresisemptomların ciddiye­ti­ne göre en az 8 haftadır. Vasküler ve involüsyona bağlıvertigo, denge bozuklukları ve tinnitus olgularında: Günde 2 kez 1 film tablet.Tedavi süresi en az 6-8 haftadır. Periferik arteriyel okluzif hastalıklarındaağrısız yürü­me mesafesinin iyileştirilmesinde: Günde 2 kez 1 film tablet.Tedavi en az 6 hafta sürdürülmelidir.

Tebokan adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki