TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  06 Aralık 2019, Cuma Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Te­me­tex Krem     Roc­he

Dif­lu­kor­to­lo­n va­le­rat

Ambalaj: 1 mg/gx10 g’lik tüp­.

Te­me­tex Mer­hem

Dif­lu­kor­to­lo­n va­le­ra­t

Ambalaj: Mer­hem 1 mg/gx10 g :: For­te mer­hem 3 mg/gx10 g’liktüp­.

End.:To­pi­kalkor­ti­kos­te­ro­id te­da­vi­si­ne ya­nıt ve­ren kon­takt ek­ze­ma; mes­le­kiek­ze­ma; ba­sit, num­mu­ler, de­je­ne­ra­tif ve se­bo­re­ik ek­ze­ma; dis­hid­ro­tikek­ze­ma; va­ri­koz du­rum­lar­da­ki ek­ze­ma (ül­ser­le­re uy­gu­la­ma­dan ka­çı­nıl­ma­lı­dır);anal ek­ze­ma; ço­cuk­lar­da­ki ek­ze­ma­lar; nö­ro­der­ma­tit (en­do­jen ek­ze­ma,ato­pik der­ma­tit); psö­ri­azis; lic­hen pla­nus ve lic­hen pla­nus ver­ru­co­sus;lu­pus eryt­he­ma­to­sus (ku­ta­nöz ti­pi); bi­rin­ci de­re­ce ya­nık­lar, gü­neşya­nı­ğı ve bö­cek sok­ma­la­rın­da en­di­ke­dir.

Kontr.E.:Tü­ber­kü­lo­tik,si­fi­li­tik lez­yon­lar ve­ya vi­ral has­ta­lık­lar bu­lun­du­ğun­da (vac­ci­na,çi­çek ve su çi­çe­ği) kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır. Can­lı aşı­la­rın uy­gu­la­ma­sısı­ra­sın­da kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır. Etkin madde­ye kar­şı du­yar­lı­ğı bi­li­nen­ler­dekont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Göz­ler­de kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır. Du­yar­lı ki­şi­ler­deaşı­rı du­yar­lık re­ak­si­yon­la­rı ge­li­şe­bi­lir. To­pi­kal kor­ti­kos­te­ro­id­le­ringe­be­lik­te, özel­­lik­le ilk üç ayın­da aşı­rı ola­rak; uzun sü­re, faz­lamik­tar­da kul­la­nıl­ma­sın­dan ka­çı­nıl­ma­lı­dır.

Yan E.:Vü­cu­dun%10’dan faz­la bir bö­lü­mün­de ve/ve­ya 4 haf­ta­dan uzun bir sü­re uy­gu­lan­dı­ğın­da,özel­lik­le ka­pa­lı pan­su­man kul­la­nıl­mak­tay­sa bir­ta­kım lo­kal yan et­ki­lergö­rü­le­bi­lir. De­ri­de at­ro­fi, te­lan­ji­ek­ta­zi, çat­lak­lar, ak­ne olu­şu­mu,eri­tem, ir­ri­tas­yon, se­kon­der en­fek­si­yon, ay­rı­ca emiliminin art­ma­sı­nabağ­lı ola­rak sis­te­mik yan et­ki­ler (ad­re­nal süp­res­yon da­hil) gö­rü­le­bi­lir.

Doz Önerisi: Ge­nel­lik­le gün­de 2-3 kez in­ce bir ta­ba­ka ha­lin­desü­rü­lür. Kli­nik be­lir­ti­ler­de iyi­leş­me gö­rül­dü­ğün­de gün­de 1 kez uy­gu­la­maye­ter­li ol­mak­ta­dır. Ço­cuk­lar­da doz, et­ki­li olan as­ga­ri mik­tar­lar­dası­nır­lı tu­tul­ma­lı, uzun sü­re­li kul­la­nım­lar­dan ka­çı­nıl­ma­lı­dır.

Temetex adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki