TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  14 Ağustos 2020, Cuma Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Teril CR Tablet     Eczacıbaşı

Karbamazepin

Ambalaj: 200 mgx20 tablet :: 400 mgx20 tablet.

Eşdeğeri:Tegretol-CRDivitab: 200 mgx20 tablet, 400 mgx20 tablet (Novartis Pharma).

End.: Epilepside, parsiyel nöbetler (kompleks veya basitbelirtilerle seyreden) ile birincil jeneralize epilepsi veya jeneralizetonik-klonik nöbetler. Tek başına lityum veya nöroleptikler ile tedaviye yanıtvermeyen veya böyle bir tedaviyi tolere edemeyen hastalarda, tek başına veyabaşka ilaçlarla kombine olarak bipolar bozuklukların profilaksi ve tedavisi.Alkolü bırakma (alkol yoksunluk) sendromu. İdiyopatik trigeminal nevralji vemultipl skleroza bağlı nevralji. İdiyopatik glossofarenjiyal nevralji. DiabetesInsipidus sentralis. Ağrılı diyabetik periferik nöropati'de kullanılır.

Kontr.E.: Karbamazepine veya yapısal olarak benzerlik gösterenilaçlara (trisiklik antidepresanlar) karşı aşırı duyarlık. Atriyoventrikülerblok, geçmişte kemik iliği depresyonu veya akut intermitant porfirisi olanhastalar. Trisiklik antidepresanlarla yapısal ilişkisi olduğundankarbamazepinin MAO inhibitörleri ile kombine kullanımı önerilmez. MAOinhibitörleri, karbamazepin verilmeden en azından 2 hafta veya klinik durumelverirse daha uzun bir süre önce kesilmelidir.

Uyar.: Karbamazepin sadece tıbbi gözetim altında verilmelidir.Karbamazepin, tipik veya atipik bilinç kaybı nöbetlerini de içeren, karışıknöbetleri olan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır. Tüm bu koşullardakarbamazepin nöbetleri alevlendirebilir. Nöbetlerin alevlenmesi halinde karbamazepinkesilmelidir. Karbamazepin ileri derecede karaciğer bozukluğu veya aktifkaraciğer hastalığı durumlarında derhal kesilmelidir. Epileptik gebelerin özelbir dikkatle tedavi edilmeleri gerekir. Özellikle gebeliğin ilk 3 ayıiçerisinde yarar/zarar oranı dikkatle değerlendirilmelidir. Karbamazepinkullanan anneler bebeklerini, olası yan etkiler (aşırı uyku, alerjik derireaksiyonu gibi) bakımından bebeğin izlenmesi kaydıyla emzirebilir.Karbamazepinin neden olduğu sersemlik ve uyuşukluk, hastaların reaksiyonyeteneğini azaltabilir; bu nedenle hastalar araç sürerken veya makinekullanırken dikkatli olmalıdır.

Yan E.: Sersemlik, ataksi, uyuşukluk, halsizlik, baş ağrısı, çiftgörme, uyum bozuklukları (bulanık görme gibi), alerjik deri reaksiyonları,şiddetli olabilen ürtiker, lökopeni, trombositopeni, eozinofili, genellikleklinik olarak ilgili olmayan yüksek gama-GT düzeyleri (karaciğer enzimindüksiyonuna bağlı), yüksek alkalen fosfataz, ağız kuruluğu, ödem, sıvıtutulması, kilo artışı, antidiüretik hormona (ADH) benzer etkisine bağlı olarakgelişen, ender durumlarda letarji, kusma, baş ağrısı, mental konfüzyon,nörolojik anormalliklerle birlikte görülen su entoksikasyonuna yol açanhiponatremi ve düşük plazma osmolalitesi.

Etkileş.: İzoniyazid, verapamil, diltiazem, destropropoksifen,viloksazin, fluoksetin, fluvoksamin, simetidin, asetazolamid, danazol,desipramin, nikotinamid (yetişkinlerde yalnız yüksek dozlarda), nefazodon,makrolid antibiyotikler (örn: eritromisin, troleandomisin, josamisin, klaritromisin),azoller (örn: itrakonazol, ketokonazol, flukonazol), terfenadin ve loratadinkarbamazepinin plazma düzeylerini yükseltir. Fenobarbiton, fenitoin, primidon,progabid veya teofilin, metosüksimid, fensuksimid, rifampisin, sisplatin veyadoksorubisin, klonazepam, valproik asit ve valpromid karbamazepinin plazmadüzeyini azaltabilir.

Doz Önerisi:Teril CR tabletler çiğnenmemeli; öğünler sırasında ya da öğünlerarasında tabletin yarısı ya da tamamı bir bardak su ile yutulmalıdır. Epilepsi: Monoterapişeklinde, erişkinlerde tedaviye günde bir ya da iki kez 100-200 mg ilebaşlanması önerilir. Daha sonra optimum yanıt elde edilinceye kadar aşamalıolarak günde 800-1200 mg'ye çıkılabilir. Bazı olgularda 1600 mg'lik dozlargerekli olabilir. 5-10 yaş arası çocuklarda günde 2-3 kez 200 mg'lik tabletşeklinde 400-600 mg'lik doz önerilir. 11-15 yaşlarda günde 3-5 kez 200 mg'liktablet şeklinde 600-1000 mg'lik doz önerilir. Trigeminal nevralji: Günlük200-400 mg başlangıç dozu ağrı kayboluncaya kadar kademeli olarak artırılır(genellikle günde 3-4 kez 200 mg), sonra doz mümkün olan en düşük sürek dozunaulaşıncaya kadar, kademeli olarak azaltılır. Yaşlılarda başlangıç dozu olarakgünde iki kez 100 mg önerilir. Alkolübırakma (alkol yoksunluk) sendromu: Ortalamadoz günde 3 kez 200 mg'dir. Ağrılıdiyabetik nöropati: Ortalama doz günde 2-4 kez200 mg'dir.Diabetes insipidussentralis: Erişkinler için ortalama dozgünde 2-3 kez 200 mg'dir. Çocuklarda doz çocuğun yaşı ve kilosu ile orantılıolarak azaltılmalıdır. Mani vebipolar bozuklukların profilaktik tedavisi: Olağandoz olarak günde 2-3 kez 400-600 mg kullanılır. Akut mani tedavisinde dozmümkün olduğunca kısa sürede artırılmalıdır.

TerilCR adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki