TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  05 Ağustos 2020, Çarşamba Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Te­ta­vax En­jek­törSanofi Pasteur

Saf­laş­tı­rıl­mış te­ta­nozto­kso­i­di (ad­sor­be) 40 IU

Ambalaj: 0.5 mL’lik uygulamaya hazır 1 en­jek­tör.

End.: Te­ta­noz has­ta­lı­ğı­na kar­şı ak­tif ba­ğı­şık­la­maama­­­cıy­la kul­la­nı­lır. İmmünyetmezlik virüsü ile (HIV) enfekte olmuşkişiler: Dünya Sağlık Örgütü önerileri­ne göre, asemptomatik veya semptomatikolarak HIV ile enfekte olmuş kişilere Tetavax aşısı standart şemaya göre uygu­lan­ma­lıdır.

Kontr.E.: Genel olarak tüm aşı uygulamalarında olu­şabilen kontren­di­kas­yonlardır;aşının uygunluğuna ilgi­li hekim karar verecektir. Gebe­lik, özelliklekontrendi­kasyon oluşturmaz.

Yan E.: Adsorbe edici adjuvan nedeniyle, enjeksi­yon yerinde,lokal reaksiyon (küçük bir nodül) oluşabilir.

Doz Önerisi: SC ve­ya IM yol­la uy­gu­lan­ma­lı­dır. Kul­lan­ma­dan ön­ceçal­ka­lan­ma­lı­dır. Kul­la­nım son­ra­sın­da en­jek­tör he­men im­ha edil­me­li­dir. İlk aşı­la­ma: Eriş­kin­ler­deilk aşı­la­ma için, aşı­nın yük­sek an­ti­je­nik özel­lik ta­şı­ma­sı ne­de­niy­le4-6 haf­ta aray­la 2 doz uy­gu­la­ma­sı ya­pıl­ma­lı­dır. 6-12 ay son­ra bir ra­peldoz uy­gu­lan­ma­lı­dır. Ra­pel: Her 10 yıl­da bir 0.5 mL, tek doz aşı uy­gu­la­nır. Se­ro­vak­si­nas­yon: Aşı, se­rum­labir­lik­te ay­nı gün fa­kat, vü­cu­dun bir baş­ka böl­ge­si­ne uy­gu­lan­ma­lı­dır.Aşı­lan­ma­mış ki­şi­ler: Doğ­ru bir se­ro­vak­si­nas­yon ki­şi­yi, iler­de ola­cakye­ni se­rum uy­gu­la­ma­la­rı­nın risk­le­rin­den (se­rum has­ta­lı­ğı vb.) ko­ru­ya­cak­tır.Aşı­lan­mış ki­şi­ler: He­kim, ki­şi­nin da­ha ön­ce­den aşı­lan­dı­ğın­dan ve­yaye­ter­li ba­ğı­şık­lan­dı­ğın­dan emin ola­mı­yor­sa ve­ya te­ta­noz ris­kiyük­sek­se, tek doz aşı uy­gu­la­ma­sı ya­pa­bi­lir. Açı­ğa çık­mış te­ta­nozol­gu­la­rın­da, se­rum te­da­vi­siy­le bir­lik­te 1 doz tok­so­id te­ta­nozaşı­sı ya­pıl­ma­lı­dır. Has­ta­lık ken­di­ni ba­ğı­şık­la­ma­dı­ğın­dan, 2.doz aşı uy­gu­la­ma­sı ki­şi­nin ba­ğı­şık­lı­ğı­nı ta­mam­la­ya­cak­tır.

Tetavax adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki