TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  05 Ağustos 2020, Çarşamba Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Tra­vo­cort Krem   Schering

İzo­ko­na­zol nit­rat10 mg, dif­lu­kor­to­lo­n va­le­rat 1 mg/g

Ambalaj: 15 g’lik tüp­.

Eşdeğeri:TravazolKrem: 15 g (Bilim).

End.:Şid­det­liil­ti­ha­bi ve­ya ek­ze­ma­töz re­ak­si­yon­lar ile sey­re­den, de­ri­nin yü­zey­selman­tar en­fek­si­yon­la­rı­nın (ör­ne­ğin ayak par­mak­la­rı ara­sı, el­ler­de,ka­sık ve ge­ni­tal alan­lar­da) baş­lan­gıç ve ara te­da­vi­si için uy­gun­dur.

Kontr.E.: Te­da­vi ala­nın­da tü­ber­kü­lo­tik ve­ya lü­etik sü­reç­lerbu­lun­du­ğun­da ve vi­roz­lar­da (ör­ne­ğin vac­ci­nia, va­ri­cel­la, zos­ter)kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Yü­ze uy­gu­la­ma­lar­da gö­ze kaç­ma­ma­sı­na dik­katedil­­me­li­dir. Pe­ri­oral der­ma­tit ve ro­sa­cea’nın te­da­vi­si için uy­gunde­ğil­dir. Ge­nel bir il­ke ola­rak, ge­be­li­ğin ilk 3 ayın­da, kor­ti­ko­idiçe­ren lo­kal te­ra­pö­tik­ler bü­yük mik­tar­lar­da ya da uzun sü­re kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Yan E.: Na­dir ol­gu­lar­da lo­kal tah­riş ve­ya aler­jik re­ak­si­yon­largö­rü­le­bi­lir. Ge­niş alan­la­ra (vü­cut yü­ze­yi­nin %10’u ve faz­la­sı)ve/ve­ya uzun sü­re­li (4 haf­ta­dan uzun) uy­gu­la­ma­lar­da de­ri­de at­ro­fi,te­lan­ji­ek­ta­zi­ler, stri­ae, ak­ne for­mun­da beli­r­ti­ler, pe­ri­oral der­ma­tit,hi­pert­ri­koz ve kor­ti­ko­idin re­zorp­si­yo­nu­na bağ­lı ola­rak sis­te­miket­ki­ler olu­şa­bi­lir.

Doz Önerisi: Gün­de 2 kez has­ta­lık­lı de­ri kı­sım­la­rı­na uy­gu­la­nır.İn­ter­di­ji­tal kı­sım­la­rın en­fek­si­yo­nun­da, Tra­vo­cort Krem’e ba­tı­rıl­mışbir gaz­lı be­zin el ya da ayak par­mak­la­rı ara­sı­na yer­leş­ti­ril­me­siöne­ri­lir. İl­ti­ha­bi ya da ek­ze­ma­töz be­lir­ti­le­rin kay­bol­ma­sın­danya da en geç 2 haf­ta son­ra, Tra­vo­cortKrem ke­si­le­rek, te­da­vi­ye kor­ti­ko­id içer­me­yenTra­vo­gen ile de­vamedi­lir. Bu, özel­lik­le ka­sık ve ge­ni­tal böl­ge­ler için ge­çer­li­dir.

Travocort adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki