TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  30 Mayıs 2020, Cumartesi Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Tra­vo­gen Krem    Schering

İzo­ko­na­zol nit­rat%1

Ambalaj: 30 g’lik tüp­.

Tra­vo­gen Sprey

İzo­ko­na­zol nit­rat%1

Ambalaj: 20 mL’lik plas­tik şişe.

End.: De­ri­nin yü­zey­sel man­tar en­fek­si­yon­la­rın­da en­di­ke­dir.Vul­vo­va­ji­nal mi­koz­lar­da ge­ni­tal böl­ge­nin dı­şın­da ve ay­nı za­man­dapart­ne­rin te­da­vi­sin­de uy­gun­dur. Ay­rı­ca erit­ras­ma­da en­di­ke­dir.

Kontr.E.: Bu­gü­ne ka­dar her­han­gi bir kont­ren­di­kas­yo­nu bi­lin­me­mek­te­dir.

Uyar.: Yü­ze uy­gu­la­ma­da gö­ze kaç­ma­ma­sı­na dik­kat edil­me­li­dir.

Yan E.: En­der ola­rak te­da­vi­nin baş­lan­gı­cın­da ha­fif yan­mave çok na­di­ren ir­ri­tas­yon be­lir­ti­le­ri gö­rü­le­bi­lir. Na­dir ol­gu­lar­daaler­jik de­ri re­ak­si­yon­la­rı göz­len­miş­tir.

Doz Önerisi:TravogenKrem: De­ri­nin yü­zey­sel man­tar en­fek­si­yon­la­rın­dagün­de 1 kez has­ta­lık­lı de­ri kı­sım­la­rı­na uy­gu­la­nır.Ayak­ta­ki man­tar­lar­da, yı­ka­ma­dan son­ra ayak par­mak ara­la­rı iyi­ce ku­ru­lan­ma­lı­dır.Te­da­vi 2-3 haf­ta, inat­çı en­fek­si­yon­lar­da (özel­lik­le in­ter­di­ji­talalan­la­rın en­fek­si­yo­nun­da) 4 haf­ta­dır. Ge­nel­lik­le Tra­vo­gen Krem’li birgaz­lı be­zin ayak ya da el par­mak­la­rı ara­sı­na ko­nul­ma­sı öne­ri­lir. Vul­vo­va­ji­nal mi­koz­lar­da ge­ni­tal böl­ge­nin dış­tanve ay­nı za­man­da part­ne­rin te­da­vi­sin­de has­ta­lık­lı dış ge­ni­tal böl­ge­ye yak­la­şık bir haf­tasü­rey­le gün­de iki kez uy­gu­lan­ma­lı­dır. Ay­rı­ca re­si­dif ya da part­neren­fek­si­yo­nun­dan sa­kın­mak için, pe­nis ve pre­pu­ti­um da Tra­vo­gen Krem ile 1haf­ta bo­yun­ca gün­de iki kez te­da­vi edi­lir.Travogen Sprey: Gün­de 1 kez has­ta­lık­lıde­ri kı­sım­la­rı­na in­ce ola­rak püs­kür­tü­lür (sı­kı­lır). Man­tar en­fek­si­yon­la­rın­daye­rel te­da­vi 2-3 haf­ta sü­rey­le ve inat­çı ol­gu­lar­da (özel­lik­le in­ter­di­ji­talböl­ge­ler­de) 4 haf­ta­ya ka­dar sür­dü­rül­me­li­dir.

Travogen adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki