TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  13 Aralık 2019, Cuma Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Tri­vastal Re­tard Tab­let  Ser­vi­er

Pi­ri­be­dil

Ambalaj: 50 mgx30 ya­vaş sa­lı­nım­lı tab­let.

End.:Yaş­lı­lı­ğınpa­to­lo­jik en­tel­lek­tü­el bo­zuk­luk­lar­ından ile­ri ge­len semp­tom­la­rınte­da­vi­sin­de (ha­fı­za bo­zuk­luk­la­rı, dik­kat ve kon­sant­ras­yon güç­lük­le­ri);alt ekst­re­mi­te­le­rin kro­nik ob­li­te­ran arteriyopatillerine bağ­lı cla­udi­ca­tioin­ter­mit­tens’in te­da­vi­sin­de (2. ev­re); Par­kin­son has­ta­lı­ğı­nın te­da­vi­sin­de,özel­lik­le tre­mo­run ön plan­da ol­du­ğu form­la­rın te­da­vi­sin­de tek ilaçola­rak ve­ya le­vo­do­pa te­da­vi­si ile kom­bi­ne ola­rak; yaş­lı­ların işit­mebo­zuk­luk­la­rın­da ve is­ke­mik re­ti­na has­ta­lık­la­rın­da en­di­ke­dir.

Kontr.E.: Kar­di­yo­vas­kü­ler kol­laps ve akut mi­yo­kard en­fark­tü­sün­dekont­r­en­­di­ke­dir.

Uyar.: Ge­be­ler­de kul­la­nıl­ma­ma­sı öne­ril­mek­te­dir.

Yan E.:Bu­lan­tı,kus­ma ve şiş­kin­lik gi­bi ha­fif ve ge­çi­ci gast­ro­in­tes­ti­nal ya­kın­ma­larna­di­ren bil­di­ril­miş­tir. Ay­rı­ca, çok da­ha na­dir ola­rak uy­ku­ya eği­limve or­tos­ta­tik hi­po­tan­si­yon ol­gu­la­rı da bil­di­ril­miş­tir.

Etkileş.:Do­pa­minan­ta­go­nist­le­ri ile bir­lik­te kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Doz Önerisi: Op­ti­mal do­z ye­mek­ten son­ra alın­mak üze­re 1 tab­let­tir.Ağır ol­gu­lar­da gün­de 2 tab­le­te çı­kı­la­bi­lir. Par­kin­son has­ta­lı­ğı­nınte­da­vi­sin­de, tek ilaç te­da­vi­si ola­rak gün­de 3 ile 5 tab­let (150mg-250 mg) 3 ile 5 ke­re­de alın­mak üze­re; le­vo­do­pa ile kom­bi­ne te­da­vi­degün­de 3 ile 5 ke­re­de alın­mak üze­re 80 ile 140 mg (2 ile 3 tab­let).

Trivastal adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki