TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  06 Ağustos 2020, Perşembe Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Tu­rop­tin Göz Dam­la­sıNovartisOphtalmics

Me­tip­ra­no­lol

Ambalaj: ‰1x5 mL :: ‰3x5 mL’lik, dam­la­lık­lı plas­tikşişe.

End.:Göz içi­ba­sın­cı (okü­ler hi­per­tan­si­yon) ve kro­nik ge­niş açı­lı glo­kom du­rum­la­rın­dakul­la­nı­lır.

Kontr.E.: Me­tip­ra­no­lo­la kar­şı aşı­rı du­yar­lık, bron­şi­yalas­tım, kro­nik tı­ka­yı­cı ak­ci­ğer has­ta­lık­la­rı, kalp yet­mez­li­ği, 2.ve 3. de­re­ce­de at­ri­yo­vent­ri­kü­ler blok, bra­di­kar­di, kor­ne­anın bes­len­mebo­zuk­luk­la­rın­da kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Me­tip­ra­no­lol ile te­da­vi özel­lik­le ke­ra­to­kon­junk­ti­vit­tedik­kat­li bir kont­rol ge­rek­ti­rir. Me­tip­ra­no­lol, dar açı­­lı glo­ko­mabağ­lı göz içi ba­sın­cı­nın dü­şü­rül­me­si için kul­la­nı­la­cak­sa, mi­yo­tikile bir­lik­te kul­la­nıl­ma­lı­dır. Ço­cuk­lar­da ve ge­be­ler­de dik­kat­lekul­la­nıl­ma­lı­dır.

Yan E.: Her te­da­vi baş­lan­gı­cın­da göz­de ir­ri­tas­yon, ba­zanda baş ağ­rı­sı ola­bi­lir. Na­dir hal­ler­de gra­nü­lo­ma­töz uve­itis an­te­ri­orgö­rül­dü­ğü bil­di­ril­miş­tir. Na­di­ren al­le­rik re­ak­si­yon da gö­rül­mek­te­dir.Te­da­vi baş­lan­gı­cın­da, mi­yo­tik­le­re alı­şık ol­ma­ma­dan do­la­yı az,ge­çi­ci mid­ri­ya­zis gö­rü­le­bi­lir.

Etkileş.: Bir­lik­te ay­nı an­da sis­te­mik b-re­sep­tör bo­le­ke­ri alı­nır­sa, me­tip­ra­no­lo­lün et­ki­sin­deazal­ma ola­bi­lir. Bu ne­den­le, oral b-re­sep­törblo­ker­le­ri alı­nı­yor­sa, göz içi ba­sın­cı ye­ni­den kont­rol edil­me­li­dir.

Doz Önerisi: Öne­ri­len doz, gün­de 2 gö­ze 1 dam­la­dır. Ge­nel ola­rakte­da­vi ‰1’lik çö­zel­ti ile baş­lar. Bu do­zun ye­ter­siz ol­du­ğu has­ta­lar­da‰3’lük çö­zel­ti kul­la­nı­la­bi­lir.

Turoptin adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki