TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  10 Ağustos 2020, Pazartesi Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Venti­de İn­ha­ler     GSK

Sal­bu­ta­mol 100 µg,bek­lo­me­ta­zon dip­ro­pi­yo­nat 50 µg/doz

Ambalaj: 200 doz­luk ambalaj.

End.:Obst­rük­tifalt so­lu­num yo­lu has­ta­lık­la­rın­da, sal­bu­ta­mol ve bek­lo­me­ta­zo­nundü­zen­li doz­la­rı­na ge­rek­si­nim du­yu­lan has­ta­lar­da kul­la­nı­lır. İlkuy­gu­la­na­cak te­da­vi için uy­gun ol­ma­yıp, in­ha­le kor­ti­kos­te­ro­id te­da­vi­si­nebaş­lan­mış has­ta­lar­da kul­la­nı­lır.

Kontr.E.:Bi­le­şim­de­kimad­de­ler­den her­han­gi bi­ri­ne aşı­rı du­yar­lık du­ru­mun­da kont­ren­di­ke­dir.İnt­ra­ve­nöz sal­bu­ta­mol ve­ya ba­zan sal­bu­ta­mol tab­let­le­ri pla­sen­tapre­via, an­te-par­tum he­mo­ra­ji ve­ya ge­be­lik tok­se­mi­si gi­bi komp­li­kas­yon­largös­ter­me­yen er­ken doğum san­cı­la­rı­nın ön­len­me­sin­de kul­la­nıl­mak­labe­ra­ber, in­ha­le sal­bu­ta­mol müs­tah­zar­la­rı, pre­ma­tü­re doğum­la­rınte­da­vi­si için uy­gun değil­dir. Ge­be­lik­te­ki dü­şük teh­dit­le­rin­de kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Uyar.:As­tım te­da­vi­sin­denor­mal ola­rak ba­sa­mak­lı bir te­da­vi uy­gu­lan­ma­lı ve has­ta­nın ya­nı­tıkli­nik ola­rak ve ak­ciğer fonk­si­yon test­le­riy­le ya­kın­dan iz­len­me­li­dir.Ventideİnhaler akut as­tımkriz­le­ri için değil, as­tı­mın uzun sü­re­li ru­tin te­da­vi­si için kul­la­nı­lır.

Yan E.:Do­zun ar­dın­danhe­men hı­rıl­tı­da ar­tış ile pa­ra­dok­sal bron­kos­pazm olu­şa­bi­lir. Bu du­rumhe­men ça­buk et­ki­li bir bron­ko­di­la­tör ile te­da­vi edi­le­bi­lir.

Etkileş.: Prop­ra­no­lol gi­bi non­se­lek­tif b-blo­ker­ler­le bir­lik­te ve­ril­me­me­li­dir.

Doz Önerisi: Gün­lük doz eriş­kin­ler­de 3 ve­ya 4 kez 2 in­ha­las­yonve ço­cuk­lar­da 2, 3 ve­ya 4 kez 1 ve­ya 2 in­ha­las­yon­dur.

Ventide adlı ilacın fiyatı için tıklayın



<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki