TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  05 Ağustos 2020, Çarşamba Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Vi-Fer Kap­sülDe­va

Fer­ro fu­ma­rat 175mg (57.52 mg ele­men­ter de­mi­re eş­de­ğer), B12 vi­ta­mi­ni 30 mg, fo­lik asit 20 mg, as­kor­bik asit75 mg, ti­a­mi­n mo­no­nit­rat 3.5 mg, ri­bof­la­vin 3.5 mg, ni­ko­ti­na­mi­d15 mg, pi­ri­do­ksi­n HCI 2 mg, kal­si­yum pan­tot­e­nat 5 mg.

Ambalaj: 30 kapsül.

End.:Eriş­kin­ler­dede­mir ek­sik­li­ğiy­le bir­lik­te ane­mi­le­rin te­da­vi­sin­de ve fo­lik asitek­sik­li­ği­nin ön­len­me­sin­de, de­mir ve fo­lik asit ek­sik­li­ği­nin ya­nısı­ra, B komp­leks vi­ta­min­le­ri ek­sik­li­ği gö­rü­len hal­ler­de ve­ya buvi­ta­min­le­re ge­rek­si­ni­min art­tı­ğı du­rum­lar­da; ge­be­ler­de­ki de­mir,fo­lik asit ve B komp­leks vi­ta­mi­ni ek­sik­li­ği­nin ön­len­me­si ve te­da­vi­sin­deen­di­ke­dir.

Kontr.E.:Per­ni­si­yözane­mi­de ve bi­le­şim­de­ki mad­de­ler­den her­han­gi bi­ri­ne aşı­rı du­yar­lı­ğıolan­lar­da kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Per­ni­si­yöz ane­mi ve di­ğer me­ga­lob­las­tik ane­mi­le­rinyal­nız fo­lik asit­le te­da­vi edil­me­si uy­gun de­ğil­dir. Ane­mi var­lı­ğın­da, ne­de­ni ve tü­rüsap­tan­ma­lı­dır. Fo­lik asi­tin per­ni­si­yöz ane­mi be­lir­ti­le­ri­ni mas­ke­le­ye­bi­le­ce­ğiakıl­da tu­tul­ma­lıdır.

Yan E.:Bu­lan­tı,epi­gast­rik ağ­rı, di­ya­re ve­ya kons­ti­pas­yon ya­pa­bi­lir. Bu semp­­tom­la­rınne­de­ni olan ir­ri­tas­yon, do­zun azal­tıl­ma­sı ve­ya ila­cın ye­mek­ler­denson­ra alın­ma­sıy­la ön­le­ne­bi­lir. Ye­me­ğin de­mir ab­sorp­si­yo­nu­na en­gelola­ca­ğı unu­tul­ma­ma­lı­dır.

Etkileş.:Mag­nez­yumtri­si­li­kat ve kar­bo­nat gi­bi an­ta­sit­ler­le bir­lik­te alın­dı­ğın­da te­da­viya­nıt­sız ka­la­bi­lir. Süt ve yu­mur­ta, de­mir emi­li­mi­ni azal­tır. Tet­ra­sik­lin­ler­lebir­lik­te ve­ril­me­me­li­dir. Mut­la­ka ve­ril­me­si ge­re­ki­yor­sa, bir­kaçsa­at aray­la ve­ril­me­li­dir. Le­vo­do­pa ile bir­lik­te ve­ri­ldi­ğin­de, le­vo­do­pa­nınpar­kin­son üze­rin­de­ki et­ki­si­ni azal­ta­bi­lir.

Doz Önerisi: De­mir ek­si­kli­ğin­den kay­nak­la­nan ane­mi­ler­degün­de 2-3 kap­sül, di­ğer en­di­kas­yon­lar­da 1-2 kap­sül ve­ri­lir.

Vifer adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki