TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  13 Aralık 2019, Cuma Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Xat­ralFilmTab­let    Sanofi-Aventis

Al­fu­zo­sin

Ambalaj: 2.5 mgx30 tablet.

Xat­ral XL Denetimli Salım Tableti

Al­fu­zo­sin

Ambalaj: 10 mgx30 tablet.

End.:Be­nignpros­tat hi­perp­la­zi­si­nin (BPH) be­lir­li fonk­si­yo­nel semp­tom­la­rı­nınte­da­vi­sin­de; ame­li­ya­tın han­gi ne­den­le olur­sa ol­sun er­te­len­di­ğiol­gu­lar­da, özel­lik­le yaş­lı has­ta­lar­da­ki ade­nom semp­tom­la­rı­nınşid­det­len­di­ği atak­lar­da en­di­ke­dir.

Kontr.E.: Al­fu­zo­si­ne aşı­rı du­yar­lık, anam­nez­de or­tos­ta­tikhi­po­tan­si­yon var­lı­ğı ve di­ğer a-blo­ker­ler­lebir­lik­te kul­la­nı­mı kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Doz çok yük­sek ol­du­ğun­da ve­ya hi­per­tan­sif has­ta­lar­da,uy­gu­la­ma­yı iz­le­yen sa­at­ler­de or­tos­ta­tik hi­po­tan­si­yon ge­li­şe­bi­lirve bun­dan ön­ce baş dön­me­si, bit­kin­lik ve ter­le­me gi­bi uya­rı semp­tom­la­rıgö­rü­le­bi­lir. Bu du­rum­da has­ta, semp­tom­lar ta­ma­men kay­bo­lun­ca­yaka­dar ya­tı­rıl­ma­lı­dır.

Yan E.: Bu­lan­tı, mi­de ağ­rı­sı, is­hal, baş dön­me­si, göz ka­rar­ma­sıve­ya bay­gın­lık his­si, baş ağ­rı­sı, ağız ku­ru­ma­sı, ta­şi­kar­di, gö­ğüsağ­rı­sı, as­te­ni, uyu­şuk­luk, de­ri dö­kün­tü­sü, ka­şın­tı, de­ri­de kı­zar­ma,pal­pi­tas­yon, or­tos­ta­tik hi­po­tan­si­yon, ödem seyrek de olsagörülebilir.

Etkileş.: Pra­zo­sin, te­ra­zo­sin, ni­fe­di­pin, bep­ri­dil, dil­ti­azem,ve­ra­pa­mil, ni­kar­di­pin, nit­ren­di­pin ile birlikte kullanılmamalıdır. Al­fu­zo­sin te­da­vi­si al­tın­daolan bir has­ta­da ge­nel anes­te­zik­le­rin kul­la­nıl­ma­sı, kan ba­sın­cın­dadü­zen­siz­li­ğe yol açar.

Doz Önerisi:Xatral Film Tablet: Öne­ri­len doz gün­de 3 kez 1 tab­let­tir. Al­fu­zo­si­nin65 ya­şın üs­tün­de­ki yaş­lı has­ta­la­ra re­çe­te edil­me­si sı­ra­sın­da birön­lem ola­rak, baş­lan­gıç do­zu sa­bah 1 tab­let, ak­şam 1 tab­let ol­ma­lı­dır.Bu doz, kli­nikya­nı­ta gö­re mak­si­mum gün­de 4 tab­le­te (10 mg) ka­dar ar­tı­rı­la­bi­lir. Xatral XL Denetimli Salım Tableti: Önerilen günlük dozaj, akşam ye­me­ğindenhemen sonra alınacak 10 mg’lik 1 tablettir. Tabletler bütün olarakyutulmalıdır.

Xatral adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki