TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  09 Temmuz 2020, Perşembe Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Zal­vor De­ri Kre­mi   GSK

Per­met­rin

Ambalaj: 50 mg/gx30 g’lik tüp­.

Eşdeğeri:Anti Skab Krem: %5x30 g (Eczacıbaşı).

Zal­vor Saç Kre­mi

Per­met­rin

Ambalaj: 10 mg/gx59 mL’lik plas­tik şişe.

End.:Baş bi­tien­fes­tas­yon­la­rı­nın te­da­vi­sin­de ve risk al­tın­da­ki in­san­la­rın başbi­ti en­fes­tas­yon­la­rın­dan ko­run­ma­sın­da en­di­ke­dir.

Kontr.E.:Pi­ret­ro­id­ler,pi­ret­rin­ler ve per­met­ri­ne kar­şı alerji­si olan­lar­da kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Sa­de­ce dış­tan kul­la­nım için­dir.Göz­ler için ir­ri­tan de­ğil­dir. An­cak ka­za­ra bu­la­şır­sa, göz­ler he­menbol te­miz su ile yı­kan­ma­lı­dır. Hay­van ça­lış­ma­la­rın­da, ge­be­lik sı­ra­sın­daper­met­rin uy­gu­la­ma­sı ne­de­niy­le fe­tu­sun za­rar gör­dü­ğü­nü be­lir­tenher­han­gi bir bil­gi el­de edil­me­miş­tir. Per­met­ri­nin çok az bir yüz­de­sisü­te ge­çe­bil­di­ğin­den, süt­te­ki kon­sant­ras­yon­la­rı­nın ye­ni­do­ğan/­be­­bekiçin her­han­gi bir risk oluş­tur­ma­sı bek­len­mez.

Yan E.: Ge­nel­de iyi to­le­re edi­lir. Çokaz ki­şi­de baş de­ri­sin­de eri­tem, dö­kün­tü ve/ve­ya ir­ri­tas­yon (yan­ma/bat­mave­ya ka­rın­ca­lan­ma) gö­rül­dü­ğü bil­di­ril­miş­tir.

Doz Önerisi:Zalvor Deri Kremi: Tek doz ha­lin­de eriş­kin­ler­de ve 12 ya­şın üs­tün­de­kiço­cuk­lar­da 1 tüp; 5-12 yaş ara­sın­da ½ tüp; 1-5 yaş ara­sın­da ¼ tüp ve 2ay­lık­tan 1 ya­şı­na ka­dar ço­cuk­lar­da 1/8 tüp uy­gu­la­nır. Ba­zı eriş­kin­ler­debir tüp kul­la­nıl­ma­sı ge­re­ke­bi­lir­se de 2 tüp­ten faz­la­sı kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır. Zalvor SaçKremi: Eriş­kin ve6 ayın üze­rin­de­ki ço­cuk­lar­da nor­mal şam­pu­an­la yı­ka­nan ve son­ra hav­luile ku­ru­lan­mış saç­la­ra saç ve ka­fa de­ri­si ta­ma­men kap­la­nın­ca­ya ka­darsü­rü­lür. 10 da­ki­ka bek­len­dik­ten son­ra bol suy­la yı­ka­nır, hav­lu ileku­ru­tu­lur. Ay­nı iş­lem 1-2 haf­ta son­ra tek­rar­la­nır.

Zalvor adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki