TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  10 Ağustos 2020, Pazartesi Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Ze­fort So­lüs­yon    Mer­kez Lab.

Ben­zal­ko­nyum klo­rür%10

Ambalaj: 1000 mL’lik şişe.

Eşdeğeri:ZefanSolüsyon: %10x100 ve 1000 mL (Drogsan); ZefiranForte Solüs­yon: %10x100ve 1000 mL (İlsan); Zefol Solüsyon: %10x100 ve 1000 mL (Akde­niz).

End.:Cilt, mu­ko­zave ya­nık­lar­da an­ti­sep­tik ola­rak, cil­din ope­ras­yo­na ha­zır­lan­ma­sın­da,cer­rah­la­rın el ve kol­la­rı­nın de­zen­fek­si­yo­nun­da, göz ir­ri­gas­yo­nun­da,vü­cut boş­luk­la­rı, me­sa­ne, üret­ra ve va­ji­nal duş­lar­da en­di­ke­dir.Tam bir ste­ri­li­zas­yon bek­len­me­me­li­dir.

Kontr.E.: İr­ri­tas­yon ve kim­ya­sal ya­nık­la­ra yol aça­bi­le­ce­ğin­denok­lu­zif pan­su­man­lar­da, al­çı uy­gu­la­ma­sın­da, anal ve va­ji­nal tam­pon­lar­dakul­la­nıl­ma­ma­lı­dır. Göz­le­re değ­di­ril­me­me­li­dir.

Uyar.: Ha­ri­cen kul­la­nı­lır. Çö­zel­ti­lermus­luk su­yu ile ha­zır­lan­ma­ma­lı, dis­ti­le su ve­ya kay­na­tı­lıp so­ğu­tul­muşsu kul­la­nıl­ma­lı­dır. Kuv­vet­li sa­bun çö­zel­ti­le­riy­le, klo­rok­si­le­nolve li­zol çö­zel­ti­le­ri gi­bi sa­bun içe­ren an­ti­sep­tik­ler­le, an­yo­nikde­ter­jan bu­lu­nan çö­zel­ti­ler­le ka­rış­tı­rıl­ma­ma­lı­dır.

Etkileş.:Alü­min­yum,ben­zi­le­fed­rin, %5 bo­rik asit, ka­ra­mel, sit­rik asit, etil pa­ra­ben, hid­ro­jenpe­rok­sit, iyot, ka­olin, la­no­lin, fi­zos­tig­min pi­lo­kar­pin nit­rat (%3ve­ya da­ha yo­ğun), po­tas­yum iyo­dür, po­tas­yum per­man­ga­nat, sa­po­nin(‰1-0.5), sa­li­si­lat­lar, gü­müş tuz­la­rı, sod­yum sit­rat ve tar­ta­rat,sod­yum la­uril sül­fat, çin­ko ok­sit, çin­ko pe­rok­sit ve çin­ko sül­fat ilege­çim­siz­dir.

Doz Önerisi: Ame­li­yat ön­ce­si ha­zır­lık­ta 1/750, en­fek­te ya­ra­lar­da1/3000-1/20.000, mu­ko­za ve so­yul­muş de­ri­ler­de 1/5000-1/10.000, va­ji­nalduş ve ir­ri­gas­yon­da 1/2000-1/5.000, epi­zi­yo­to­mi son­ra­sı ba­kım­da1/5.000-1/10.000, me­me ve me­me ba­şı ba­kı­mın­da 1/1000-1/2000, me­sa­ne veüret­ra ir­ri­gas­yo­nun­da 1/5000-1/20.000, me­sa­ne re­tan­si­yon la­va­jın­da1/20.000-1/40.000, sı­zın­tı ve açık ya­ra­lar­da 1/2000-1/5000, ir­ri­gas­yon­luıs­lak ve­ya açık sar­gı­da 1/5000, of­tal­mo­lo­ji­de 1/5000-1/10.000 ve aletde­zen­fek­si­yo­nun­da 1/100’lük di­lüs­yon­lar kul­la­nı­lır.

Zefort adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki