TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  13 Ağustos 2020, Perşembe Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Zest­ril Tab­letAbdi İbrahim

Li­si­nop­ril

Ambalaj: 5 mgx28 tab­let :: 10 mgx28 tab­let :: 20 mgx28tablet.

Eşdeğeri:Ri­la­ceTab­let: 5 mgx28 tab­let, 10 mgx28tab­let, 20 mgx28 tablet (Sano­vel).

End.:A­CE inhibitörüolarak esan­si­yel ve re­no­vas­kü­ler hi­per­tan­si­yon­da en­di­ke­dir. Tekba­şı­na ve­ya di­ğer an­ti­hi­per­tan­sif­ler­le be­ra­ber kul­la­nı­la­bi­lir.Ay­­rı­ca di­ji­tal ve/ve­ya di­ü­re­tik­ler­le kont­rol al­tı­na a­lı­na­ma­mışkon­jes­tif kalp yet­mez­li­ği te­da­vi­sin­de de en­di­ke­dir.

Kontr.E.:Li­si­nop­ri­lea­şı­rı du­yar­lı­ğı bu­lu­nan has­ta­lar­da ve geç­mi­şin­de A­CE in­hi­bi­tö­rükul­la­nı­mın­dan do­la­yı an­ji­yo­nö­ro­tik ö­dem öy­kü­sü o­lan has­ta­lar­dakont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Re­nal yet­mez­li­ği ol­sun ve­ya ol­ma­sın kon­jes­tifkalp yet­mez­li­ği has­ta­la­rın­da, semp­to­ma­tik hi­po­tan­si­yon göz­len­miş­tir.Li­si­nop­ril de da­hil ACE in­hi­bi­tör­le­riy­le te­da­vi e­di­len has­ta­lar­dana­di­ren yüz, ekst­re­mi­te­ler, du­dak­lar, dil, glot­tis ve/ve­ya la­renks­tean­ji­yo­nö­ro­tik ö­dem bil­di­ril­miş­tir. Bu du­rum­da li­si­nop­ril he­menke­sil­me­li­dir. La­ren­ge­al ö­dem i­le sey­re­den an­ji­yo­nö­ro­tik ödem fa­talo­la­bi­lir. Zo­run­lu ol­ma­dık­ça li­si­nop­ri­lin ge­be­lik­te kul­la­nıl­­ma­sıö­ne­ril­mez. İn­sansü­tü­ne ge­çip geç­me­di­ği bi­lin­me­mek­te­dir. Em­zi­ren an­ne­ye an­cak ge­rek­ligö­rül­dü­ğün­de dik­kat­le ve­ril­me­li­dir.

Yan E.:En sık gö­rü­lenyan et­ki­ler uy­ku ha­li, baş ağ­rı­sı ve di­ya­re, yor­gun­luk, ök­sü­rük, mi­debu­lan­tı­sı. Da­ha az sık­lık­la or­tos­ta­tik et­ki­ler, le­ke­ler ve as­te­nigö­rü­le­bi­lir.

Etkileş.:Di­ü­re­tik­ler­lete­da­vi e­dil­mek­te o­lan­lar­da ve ö­zel­lik­le di­ü­re­tik te­da­vi­si­neye­ni baş­la­mış has­ta­lar­da li­si­nop­ril ve­ril­me­si du­ru­mun­da kan ba­sın­cın­daa­şı­rı dü­şüş gö­rü­le­bi­lir. İn­do­me­ta­sin, be­ra­ber kul­la­nıl­dı­ğın­dali­si­nop­ri­lin an­ti­hi­per­tan­sif et­ki­si­ni a­zal­ta­bi­lir. Li­si­nop­rillit­yum tuz­la­rı­nın e­li­mi­nas­yo­nu­nu a­zal­ta­bi­lir.

Doz Önerisi: Tabletler yemekten önce, sonra veya yemek sırasındaalınabilir. Zestril günde tek doz olarak uygulanmalıdır. Esansiyelhipertansiyonu olanlarda ge­nel başlangıç dozu 10 mg’dir. Çoğunlukla etkinsürek dozu günde bir kez verilen 20 mg’dir. Renovasküler hipertansiyonda 2.5veya 5 mg’lik düşük bir doz ile başlanması önerilir. Ardından dozaj kan basıncıyanıtına göre ayarlanabilir. Dijital ve/ve­ya diüretikler ile uygun şekilde kontrolaltına alınama­yan konjestif kalp yetmezlikli hastalarda günde 2.5 mg’lik birbaşlangıç dozu ile tedaviye Zestril eklenebilir. Genel etkin doz aralığı günlük tek doz 5-20mg’dir.

Zestril adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki