TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  13 Ağustos 2020, Perşembe Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Zimaks Oral Süspansiyonİçin Toz   Bilim

Se­fi­ksi­m

Ambalaj: 100 mg/5 mLx50 ve 100 mL’lik şişe.

Eşdeğeri:SupraxPediyatrik Oral Süspansiyon: 100 mg/5mLx50 ve 100 mL (Eczacıbaşı).

Zimaks Film Tablet

Sefiksim

Ambalaj: 400 mgx5 ve 10 tablet.

Eşdeğeri:SupraxTablet: 400 mgx5 ve 10 tablet (Eczacıbaşı).

End.:Du­yar­lımik­ro­or­ga­niz­ma­la­rın yol aç­tı­ğı fa­ren­jit, ton­si­lit, or­ta ku­lak il­ti­ha­bı,a­kut pnö­mo­ni, a­kut ve kro­nik bron­şit, a­kut sis­tit, sis­to-ü­ret­rit, a­kut-komp­li­keol­ma­mış pi­ye­lo­nef­ritte endikedir.

Kontr.E.:Se­fa­los­po­rin­le­rea­şı­rı du­yar­lı o­lan has­ta­lar­da kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Uyar.:Baş­ka i­laç­la­rakar­şı a­şı­rı du­yar­lı ol­duk­la­rı bilinenlerde se­fik­sim ih­ti­yat­la kul­la­nıl­ma­lı­dır.Ö­zel­lik­le pe­ni­si­lin­ler­le se­fa­los­po­rin­ler a­ra­sın­da kıs­mi birçap­raz-a­ler­je­ni­si­te bi­lin­di­ğin­den, pe­ni­si­li­ne a­ler­jik has­ta­lar­dase­fa­los­po­rin kul­la­nı­lır­ken dik­kat­li o­lun­ma­lı­dır. Ke­sin ge­rek­me­dik­çege­be ve em­zi­ren­ler­de se­fik­sim kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Yan E.:En sık bil­di­ri­lenyan et­ki­ler di­ya­re ve fe­çes de­ği­şim­le­ri­dir. Di­ya­re or­ta ya da da­haa­ğır de­re­ce­de o­la­bi­lir ve na­di­ren te­da­vi­nin ke­sil­me­si­ne yol a­ça­bi­lir.Da­ha sey­rek ras­la­nan yan et­ki­ler a­ra­sın­da bu­lan­tı, ab­do­mi­nal ağ­rı,dis­pep­si, kus­ma ve gaz şiş­kin­li­ği var­dır. Sey­rek o­la­rak psö­do­memb­ra­nöz ko­lit bil­di­ril­miş­tir.Baş ağ­rı­sı, baş dön­me­si, de­ri dö­kün­tü­le­ri, pru­ri­tus, ür­ti­ker, a­teşve ek­lem ağ­rı­la­rı tü­rün­de a­ler­ji­ler göz­len­miş­tir. Trom­bo­si­to­pe­ni, lö­ko­pe­ni ve e­o­zi­no­fi­libil­di­ril­miş­tir.

Etkileş.:Se­fa­los­po­rintü­rü an­ti­bi­yo­tik­le­rin kul­la­nı­mı sı­ra­sın­da di­rekt Co­ombs tes­ti­ninya­lan­cı po­zi­tif so­nuç ve­re­bi­le­ce­ği bil­di­ril­di­ğin­den, Co­ombs tes­ti­ninpo­zi­tif ol­du­ğu du­rum­lar­da, bu­nun i­laç et­ki­le­şi­mi­ne bağ­lı o­la­bi­le­ce­ğidik­ka­te a­lın­ma­lı­dır.

Doz Önerisi: Besinlerle birlikte alınması emilimini fazla etkilemez.Eriş­kinler ve 12 yaşın üzerindeki çocuklardaki standart doz günde 400 mg'dir.Bir kerede tek doz halinde veya 12 saat arayla iki eşit doz halinde alınabilir.Komplike olmamış idrar yolu enfeksiyonlarında günde 200 mg'lik tek dozyeterlidir. Yaşlı hastalarda erişkinler için önerilen doz uygulanır. 2 yaşınakadar olan çocuklar için günde 8 mg/kg önerilir. Bu doz bir kerede veya 12 saatarayla iki eşit doz ha­linde verilebilir. 2-4 yaş arasında günde 5 mL. 5-8 yaşara­sında günde 10 mL. 9-12 yaş arasında günde 15 mL. 50 kg'den veya 12yaşından büyüklerde erişkin dozu uygulanır.

Zimaks adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki