TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  08 Temmuz 2020, Çarşamba Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Zop­rol Mik­ro­pel­letKap­sülTop­rak

Lan­sop­ra­zol

Ambalaj: 30 mgx14 kapsül.

Eşdeğeri:Aprazol Mik­ro­pel­let Kap­sül: 30 mgx14kap­sül (Hüs­nü Ar­san); De­gast­rolMik­ro­pel­let Kap­sül: 30 mgx14kap­sül (De­va); HelicolMik­ro­pel­let Kap­sül: 30 mgx14kapsül (Eczacıbaşı); Lan­sazol Mik­ro­pel­let Kap­sül: 30 mg x 14kapsül­ (İlsan); Lan­sorMik­ro­pel­let Kap­sül: 30 mgx14kapsül (Sa­no­vel); LanzedinKapsül: 30 mgx14 kapsül (Biofarma); Ogast­ro Mik­ro­pel­let Kap­sül:30 mgx14 kapsül (Ab­bott); Opagis Mik­ro­pel­let Kap­sül:30 mgx14 kap­sül (Mustafa Nevzat); VogastEnterik Mik­ro­pel­let Kap­sül: 30 mgx14kapsül (Fako).

End.:Du­ode­nalül­ser, gast­rik ül­ser, ref­lü özo­fa­ji­tin kı­sa sü­re­li te­da­vi­sinde, Zol­lin­ger-El­li­sonsend­ro­mu da­hil pa­to­lo­jik hi­per­sek­res­yo­nun uzun sü­re­li te­da­vi­sin­deve Helicobacter pylori enfeksiyonu ile seyreden duodenal ülser tedavisinde en­di­ke­dir.

Kontr.E.:Lan­sop­ra­zo­lekar­şı du­yar­lı­ğı olan­lar­da kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Et­ki ve em­ni­ye­ti be­lir­len­me­di­ğin­denge­be­ler­de, em­zi­ren­ler­de ve 18 ya­şın al­tın­da kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.He­pa­tik yet­mez­liği olanlarda doz 30 mg’yi aş­ma­ma­lı­dır.

Yan E.:En çokrasla­nan advers et­ki­ler di­ya­re, baş ağ­rı­sı, baş dön­me­si, bu­lan­tı vekons­ti­pas­yon­dur. Ab­do­mi­nal ağ­rı, baş ağ­rı­sı, flu send­ro­mu, ağ­rı,sırt ağ­rı­sı, gö­ğüs ağ­rı­sı ve en­fek­si­yon, di­ya­re, gast­ro­in­tes­ti­nalano­ma­li (po­lip), kus­ma, diş bozukluğu, bu­lan­tı, gast­ro­en­te­ri­tis, rek­talbo­zuk­luk, art­ral­ji gö­rül­müş­tür. Ana­fi­lak­si da­hil kı­za­rık­lık, prü­ritve aşı­rı du­yar­lık re­ak­si­yon­la­rı ra­por edil­miş­tir.

Etkileş.:Te­ofi­lin­lebir­lik­te kul­la­nı­mı te­ofi­lin dozunda ayar­la­ma gerektirebilir. Suk­ral­fat­tanen az ya­rım sa­at ön­ce kul­la­nıl­ma­lı­dır. Ke­to­ko­na­zol, am­pi­si­lin es­ter­le­ri,de­mir tuz­la­rı, di­gok­sin gi­bi ilaç­la­rın emi­li­mi­ni et­ki­le­ye­bi­lir.

Doz Önerisi: Du­ode­num ül­se­rin­de gün­de 1 kez 1 kap­sül ve­ri­lir;te­da­vi sü­re­si 4 haf­ta­dır. Mi­de ül­se­rin­de gün­de 1 kez 1 kap­sül ve­ri­lir;te­da­vi sü­re­si 4 haf­ta­dır, ge­re­kir­se 2-4 haf­ta da­ha de­vam edi­lir.Ref­lü özo­fa­jit­te (eroz­yon ve ül­ser­le­rin en­dos­ko­pik ola­rak be­lir­len­di­ğidu­rum­lar­da) gün­de 1 kez 1 kap­sül kul­la­nı­lır; te­da­vi sü­re­si 4-8 haf­ta­dır,8 haf­ta­lık te­da­vi­ye ya­nıt ver­me­yen ref­lü özo­fa­jit­li has­ta­lar­da 8haf­ta­lık ek bir te­da­vi da­ha uy­gu­la­na­bi­lir. Nük­se­den ero­zif özo­fa­jit­li has­ta­lar­da8 haf­ta­lık ek bir te­da­vi da­ha dü­şü­nül­me­li­dir. Hi­per­sek­res­yon du­­rum­la­rın­da(Zol­lin­ger-El­li­son Send­ro­mu) gün­de 1 kez 2 kap­sül kul­la­nı­lır; ge­rek­ti­ğin­degün­lük doz 4-6 kap­sü­le yük­sel­ti­le­bi­lir. 90 mg’nin üze­rin­de­ki gün­lükdoz­lar­da top­lam doz, iki­ye bö­lü­ne­rek ve­ril­me­li­dir. Yaş­lı­lar­da dozayar­la­ma­sı­na ge­rek yok­tur. Kap­sül­ler aç kar­nı­na, çiğ­nen­me­den ya daezil­me­den kul­la­nıl­ma­lı­dır.

Zoprol adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki