TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  05 Ağustos 2020, Çarşamba Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Zymaf­lu­or Tab­letNo­var­tisCH

Flor (sodyum florürolarak)

Ambalaj: 0.25mgx400 tablet.

End.: Diş çü­rü­me­le­ri­nin ön­len­me­sin­dekul­la­nı­lır.

Kontr.E.: Aşı­rı du­yar­lı ki­şi­ler­de kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Uyar.: Flo­r tak­vi­ye­si ya­par­ken, di­ğerkay­nak­lar­da bu­lu­nan (baş­lı­ca iç­me su­yu, sof­ra tu­zu, flo­rür­lü dişma­cun­la­rı) flor mik­ta­rı dik­ka­te alın­ma­lı ve doz aşı­mın­dan ka­çı­nıl­ma­lı­dır.Do­ğa­cak ço­cuk­ta diş çü­rü­me­le­ri­ni ön­le­mek ama­cıy­la, ge­be­le­reflor ve­ril­me­si­nin ya­ra­rı ka­nıt­la­na­ma­mış­tır. Bu ne­den­le, ge­be­lik­tepro­fi­lak­tik amaç­lı kul­la­nı­mı öne­ril­mez.

Yan E.: Na­di­ren, de­ri­de ha­fif dö­kün­tü­ler(eri­tem, ür­ti­ker) kay­de­dil­miş­tir.

Etkileş.: Emi­li­mi aza­la­ca­ğın­dan süt vesüt ürün­le­ri, kal­si­yum, alü­min­yum ve mag­nez­yum tuz­la­rı içe­ren an­ta­sit­ler­lebir­lik­te kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Doz Önerisi: Yerel içme sularında bulunan flor miktarı dikkatealınarak, 6 ay-3 yaş ara­sı çocuklara 1 tablet, 3-6 yaş arası çocuklara 1-2tablet, 6-16 yaş arası çocuklara 2-4 tablet verilir. Eğer ge­be­lik ve em­zir­mesı­ra­sın­da Zymaf­lu­or kul­la­nı­mı­na ka­rar ve­ril­miş­se, an­ne için öne­ri­lendoz gün­de 1 mg’dir (4 tab­let). An­ne sü­tü­ne ge­çiş ih­mal edi­le­bi­lir dü­zey­deol­du­ğun­dan, em­zi­ri­len be­be­ğe gün­de 1 adet 0.25 mg Zymaf­lu­or ve­ril­me­li­dir. Ço­cuk uy­gun ya­şagel­di­ğin­de, ço­cu­ğun Zymaf­lu­or Tab­let’i ağ­zın­da, ya­nak ile di­şe­ti ara­sın­da, ba­zan sağba­zan da sol ta­raf­ta tu­ta­rak ya­vaş ya­vaş em­me­si sağ­la­nır. Ak­şam­la­rıge­ce yat­ma­dan ön­ce ve­ril­me­si uy­gun­dur. Uy­gu­la­ma­dan son­ra 30 da­ki­kasü­rey­le yi­ye­cek-içe­cek ve­ril­me­me­li­dir. Da­ha kü­çük be­bek­ler­de, Zymaf­lu­or tab­let kı­rı­lıp çok az mik­tar su­daçö­zün­dü­rül­me­li ve bir bi­be­ron ile ve­ya ma­ma­ya ka­rış­tı­rı­la­rak uy­gu­lan­ma­lı(süt ve süt­lü ma­ma­lar­la bir­lik­te ve­ril­me­me­li­dir) ya da tek ba­şı­nave­ril­me­li­dir.

Zymafluor adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki