TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  15 Ağustos 2020, Cumartesi Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

İli­a­din Sprey   Palmer

Ok­si­met­a­zo­lin HCl

Ambalaj: 0.5 mg/mLx10 mL’lik ambalaj.

Eşdeğeri:BurazinBurun Spreyi: 0.5mg/mLx10 mL (Kurtsan); Oksinazal Burun Spreyi:0.5 mg/mLx10 mL (Eczacıbaşı).

İli­a­din Pe­di­yat­rik Dam­la

Ok­si­met­a­zo­lin0.25 mg/ml

Ambalaj: 10 mL’lik ambalaj.

End.:Kro­niknez­le, so­ğuk al­gın­lı­ğı, si­nü­zit, sa­man nez­le­si, al­ler­jik ve­ya en­fek­si­yözdu­rum­la­rın ne­den ol­du­ğu bu­run tı­ka­nık­lık­la­rın­da en­di­ke­dir. Ay­rı­ca,bu­run açı­cı özel­li­ğiy­le bu­run ope­ras­yon­la­rın­dan ön­ce kul­la­nı­lır.Ku­lak il­ti­ha­bı olan has­ta­lar­da tı­ka­lı olan ös­ta­ki bo­ru­su gi­ri­şi­niaçar.

Kontr.E.: Aşı­rı du­yar­lı­ğı olan­lar­da kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Uyar.: Hi­per­ti­ro­idizm, kalp has­ta­lı­ğı (an­gi­na da­hil),hi­per­tan­si, iler­le­miş da­mar sert­li­ği ve di­ya­bet has­ta­la­rın­da kul­la­nıl­maz.MAO in­hi­bi­tör­le­riy­lekul­la­nıl­ma­ma­lı­dır. Ge­be­lik dö­ne­min­de gü­ve­nir­li­ği sap­tan­ma­mış­tır.

Yan E.: Ge­çi­ci ola­rak bu­run mu­ko­za­sın­dabat­ma, yan­ma, ku­ru­ma ve­ya ak­sır­ma gi­bi ha­fif yan et­ki­ler ya­pa­bi­lir.Ba­zan hi­per­tan­si­yon, si­nir­li­lik, bu­lan­tı, baş dön­me­si, baş ağ­rı­sı,uy­ku­suz­luk, kalp çar­pın­tı­sı ve­ya ref­leks bra­di­kar­di gi­bi sis­te­miksemp­to­ma­tik et­ki­le­re ne­den ola­bi­lir.

Doz Önerisi:İliadinSprey: Ye­tiş­kin­ler ve 6 ya­şın­dan bü­yük ço­cuk­lar­dakul­la­nı­lır. Ge­rek­si­ni­me gö­re gün­de 1-3 kez kul­la­nı­lır. 6 ya­şın­dankü­çük­ler­de kul­la­nıl­maz. He­kim öne­ri­si ol­mak­sı­zın 3 gün­den faz­lakul­la­nıl­ma­ma­lı­dır. İliadin Pediyatrik Damla: Baş ar­ka­ya bü­kü­le­rek, şi­şe­de­ki pi­pet­le sa­bahve ak­şam gün­de 2 kez her iki bu­run de­li­ği­ne 1-2 dam­la dam­la­tı­lır. 2ya­şın­dan kü­çük ço­cuk­lar­da kul­la­nıl­maz. He­kim öne­ri­si ol­mak­sı­zın3 gün­den faz­la kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Iliadin adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki