TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  06 Ağustos 2020, Perşembe Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Imo­vax Me­nin­go A+C Flakon   Sanofi Pasteur

Saf­laş­tı­rıl­mış Ne­is­se­ria me­nin­gi­ti­dis grup A po­li­sak­ka­ri­ti50 mg, Saf­laş­tı­rıl­mış Ne­is­se­ria me­nin­gi­ti­dis grup C po­li­sak­ka­ri­ti50 mg/0.5 mL

Ambalaj: 50 doz aşı içeren 1 flakon ve25 mL’lik 1 çözücü flakon.

End.:Ne­is­se­riame­nin­gi­ti­dis A ve C ile mey­da­na ge­len en­de­mik me­nen­ji­te kar­şı ak­tifba­ğı­şık­la­ma sağ­la­mak ama­cıy­la kul­la­nı­lır. Has­ta­lı­ğın en­de­mik ve­yaepi­de­mik ol­du­ğu böl­ge­ler­de has­ta­lar ile te­mas et­miş ki­şi­ler ve ola­sı­lık­late­mas ede­cek ve­ya bu­la­şa­cak ki­şi­le­re uy­gu­la­nır.

Kontr.E.: Akut ateş­li en­fek­si­yon has­ta­lık­la­rın­da,kro­nik has­ta­lık­la­rın akut alev­len­me dö­nem­le­rin­de kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Ge­be­le­re ve 2 ya­şın al­tın­da­kiço­cuk­la­ra an­cak ger­çek bir epi­de­mi ris­ki ol­du­ğu za­man uy­gu­lan­ma­lı­dır.Aşı, uy­gu­la­ma­dan son­ra 3 yıl sü­rey­le ko­ru­ma sağ­lar.

Yan E.: Ha­fif de­re­ce­li ateş yük­sel­me­sigö­rü­le­bi­lir.

Doz Önerisi: SC ve­ya IM yol­la uy­gu­la­nır. Uy­gu­la­ma ye­ri ola­rak2 ya­şın al­tın­da­ki ço­cuk­lar­da uy­lu­ğun an­te­ro­la­te­ral böl­ge­si, 2yaş üze­rin­de­ki ço­cuk ve ye­tiş­kin­ler­de del­to­id böl­ge se­çil­me­li­dir.Tek doz aşı (0.5 mL) uy­gu­la­ma­sı ye­ter­li ko­ru­ma sağ­lar. Sal­gın­lar dı­şın­daiki ya­şın al­tın­da­ki be­bek­le­re uy­gu­lan­ma­sı öne­ril­me­mek­te­dir. Her3 yıl­da bir doz ra­pel uy­gu­la­ma­sı öne­ri­lir.

Imovax adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki