TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  06 Ağustos 2020, Perşembe Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

İnf­la­sed Göz Dam­la­sıBi­lim

Di­klo­fe­nak so­dyum

Ambalaj: 1 mg/mLx5 mL’lik dam­la­lık­lıplas­tik şişe.

Eşdeğeri:VoltarenOphta Göz Damlası: 1mg/mLx5 mL (Novartis Ophtalm­ics).

End.:Ka­ta­raktope­ras­yon­la­rı­nın ar­dın­dan ge­li­şen pos­to­pe­ra­tif enf­la­mas­yo­nungi­de­ril­me­sin­de; kon­junk­ti­vit, ke­ra­to­kon­junk­ti­vit, kor­nea ül­ser­le­ri,kor­nea ve kon­junk­ti­va postt­rav­ma­tik enf­la­mas­yon­la­rın te­da­vi­sin­de;pre­ope­ra­tif mid­ri­ya­zi­se rağ­men, göz ope­ras­yon­la­rı sı­ra­sın­da cer­ra­hitrav­ma­ya bağ­lı ge­li­şen mi­yo­zi­sin ön­len­me­sin­de; ka­ta­rakt cer­ra­hi­si­ninar­dın­dan olu­şan sis­to­id ma­kü­ler öde­min pro­fi­lak­si­sin­de ve te­da­vi­sin­deen­di­ke­dir.

Kontr.E.:Dik­lo­fe­na­ksod­yu­ma kar­şı aşı­rı du­yar­lı­ğı olan­lar­da kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır. Kon­taktlens ta­kı­lı du­rum­da kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Uyar.: Okü­ler uy­gu­la­nan an­ti­enf­la­ma­tu­var ilaç­lar, okü­lercer­ra­hi sı­ra­sın­da göz do­ku­la­rı­na ka­na­ma ya­pa­bi­lir­ler. Bek­le­nen ya­rar ola­sı za­rar­danda­ha faz­lay­sa ge­be­ler­de kul­la­nıl­ma­lı­dır. Em­zi­ren an­ne­ler­de zo­run­luol­ma­dık­ça kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Yan E.:To­pi­kal uy­gu­la­ma­nınar­dın­dan ge­çi­ci yan­ma his­si, ke­ra­tit ve göz içi ba­sın­cın­da art­maola­bi­lir, fa­kat bu te­ra­pö­tik so­nu­cu et­ki­le­mez.

Doz Önerisi: Et­ki­le­nen gö­ze gün­de 4-5 kez 1 dam­la 5 gün bo­yun­ca;ka­ta­rakt cer­ra­hi­sin­den 24 sa­at son­ra, cer­ra­hi uy­gu­la­nan gö­ze gün­de4 kez 1 dam­la 2 haf­ta bo­yun­ca; cer­ra­hi ope­ras­yon sı­ra­sın­da ge­li­şenmi­yo­zi­sin ön­len­me­sin­de ve sis­to­id ma­kü­ler öde­min pro­fi­lak­si­sin­de,et­ki­le­nen gö­ze ope­ras­yon sü­re­sin­ce 5 ke­ze ka­dar, pos­to­pe­ra­tif15. ve 45. da­ki­ka­lar­da ve iz­le­yen gün­ler­de gün­de 3-5 kez 1 dam­la uy­gu­la­nır.

Inflased adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki