TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  05 Ağustos 2020, Çarşamba Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

İn­testi­nol Dra­je    Ko­çak

Pank­re­a­tin 59.4 mg,saf­ra (ko­lik a­sit) 21.3 mg, tıb­bi kö­mür 71.1 mg

Ambalaj: 120 dra­je­.

End.:Dis­pep­si,aşı­rı gaz olu­şu­mu, gast­ro­kar­di­yal semp­tom­lar, ame­li­yat son­ra­sın­dagö­rü­len ha­zım ye­ter­siz­lik­le­ri, yaz is­hal­le­ri, ko­le­sis­to­pa­ti­ler,pank­re­as ye­ter­siz­lik­le­ri ve yağ­lı is­hal­ler ile rad­yo­lo­jik tet­kikön­ce­si gaz gi­de­ril­me­sin­de kul­la­nı­lır.

Kontr.E.:Bi­le­şim­de­kimad­de­le­re kar­şı du­yar­lı­ğı olan­lar­da kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Uyar.: Du­yar­lık be­lir­ti­le­ri gö­rül­dü­ğün­deilaç ke­sil­me­li­dir. Pank­re­atik bi­kar­bo­nat ye­ter­siz­li­ği olan has­ta­lar­da,is­ha­li kont­rol için, bir an­ta­sit­le bir­lik­te ve­ril­me­li­dir. Ge­be­lik­teke­sin ge­re­ki­yor­sa kul­la­nıl­ma­lı­dır.

Yan E.:Yük­sek doz­lar­daalın­ma­sı bu­lan­tı ve is­ha­le ne­den ola­bi­lir. Na­di­ren al­ler­jik re­ak­si­yon­largö­rü­le­bi­lir. Çok yük­sek doz­lar­da hi­pe­rü­ri­ko­zü­ri ve hi­pe­rü­ri­se­mi­yene­den ola­bi­lir.

Etkileş.:O­ral de­mirte­da­vi­si gö­ren has­ta­lar­da kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Doz Önerisi: Gün­lük doz, ye­mek­ler­le bir­lik­te a­lı­nan 3x3-4 dra­je­dir.Rad­yo­lo­jik in­ce­le­me­ler­e ha­zır­lık ama­cıy­la, tet­kik­ten 1-3 gün ön­ce­denuy­gu­lan­ma­lı­dır. Dra­je­ler çiğ­nen­me­den, bir mik­tar su ile yu­tul­ma­lı­dır.

Intestinol adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki