TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  06 Ağustos 2020, Perşembe Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

İso­vit Tab­let   De­va

İzo­ni­a­zi­d 100 mg,B6 vi­ta­mi­ni 25 mg.

Ambalaj: 100 tablet.

End.:Tü­ber­kü­lo­zunbü­tün şe­kil, lo­ka­li­zas­yon ve saf­ha­la­rın­da te­da­vi e­di­ci; en­fek­tebir çev­re­de ya­şa­yan, de­ri re­ak­si­yon­la­rı po­zi­tif o­lan şa­hıs­lar­dai­se pro­fi­lak­tik o­la­rak kul­la­nı­lır.

Kontr.E.:İ­la­cakar­şı a­şı­rı du­yar­lı­ğı o­lan­lar­da, ka­ra­ci­ğer has­ta­lı­ğı bu­lu­nan­lar­da,art­ri­tis, i­laç a­te­şi gi­bi bu mad­de­ye kar­şı is­ten­me­yen re­ak­si­yonve­ren­ler­de kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır. Pro­fi­lak­tik kul­la­nı­mı i­çin sı­nıryaş 35’tir. 35 yaş­tan son­ra tok­sik et­ki­le­re ta­ham­mül a­za­la­ca­ğın­dan,pro­fi­lak­tik te­da­vi ya­pıl­ma­ma­lı­dır.

Uyar.: Te­da­vi sı­ra­sın­da ön­ceel ve a­yak­lar­da baş­la­yan pa­res­te­zi pe­ri­fe­ral nö­rit var­lı­ğı­nı yan­sı­tırki, bu do­zun a­zal­tıl­ma­sı­nı ge­rek­ti­rir. Fa­tal he­pa­ti­te yol a­ça­bi­le­ce­ğiu­nu­tul­ma­ma­lı­dır. Ge­be­ler­de ve em­zi­ren an­ne­ler­de ke­sin en­di­kas­yo­nuvar­sa çok dik­kat­li bir göz­lem al­tın­da kul­la­nıl­ma­lı­dır.

Yan E.:Pe­ri­fe­ralnö­ro­pa­ti (ö­zel­lik­le ya­vaş i­nak­ti­va­tör­ler­de) na­di­ren en­se­fa­lo­pa­ti,op­tik nö­rit, kus­ma, bu­lan­tı, se­rum tran­sa­mi­naz­lar­da yük­sel­me, bi­li­ru­bi­ne­mi,a­teş, de­ri kı­za­rık­lık­la­rı ya­pa­bi­lir.

Etkileş.: İ­zo­ni­a­zid fe­ni­to­i­nin eksk­res­yo­nu­nua­zal­tır ve in­tok­si­kas­yo­na ne­den o­la­bi­lir. Şid­det­li ve hat­ta fa­talhe­pa­ti­te yol a­ça­bi­lir (ö­zel­lik­le gün­lük al­kol a­lan­lar­da). Pi­ri­dok­si­nina­tı­lı­mı­nı hız­lan­dı­ra­rak vü­cut­tan kay­bı­na ne­den o­lur.

Doz Önerisi:Ak­tif tü­ber­kü­loz te­da­vi­sin­de: E­riş­kin­ler­de gün­lük doz kg ba­şı­na5 mg o­la­rak he­sap­la­nır ve tek doz ha­lin­de ve­ri­lir. Gün­lük doz 300 mg’yi aş­ma­ma­lı­dır.Ço­cuk­lar­da gün­lük doz en­fek­si­yo­nun şid­de­ti­ne gö­re ki­lo ba­şı­na10-20 mg o­la­rak he­sap­la­nır ve tek doz ha­lin­de ve­ri­lir. Gün­lük doz 500mg’yi aş­ma­ma­lı­dır. İ­so­vit kli­nik ve bak­te­ri­yo­lo­jik i­yi­leş­me­den son­ra bi­leal­tı ay sü­rey­le kul­la­nıl­ma­lı­dır. Pro­fi­lak­tik te­da­vi uy­gu­la­nan­lar­da:E­riş­kin­le­retek doz ha­lin­de 300 mg, ço­cuk­la­ra i­se kg ba­şı­na 10 mg (tek doz ha­lin­degün­de mak­si­mum 300 mg) o­la­rak ve­ri­lir.

Isovit adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki