TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  23 Mayıs 2024, Perşembe Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Ada­lat Cro­no Kont­rol­lü Sa­lımTab­le­ti   Ba­yer

Ni­fe­di­pi­n

Ambalaj: 30 mgx20 tab­let ::60 mgx20 tablet.

End.: Kronik stabil anjina pektoris (efor anjinası) vevazospastik anjina pektoris (Prinzmetal anjina, var­yant anjina) gibi koronerarter hasta­lığı; esansiyel hipertansiyon ve hipertansif krizler; primer vesekonder Raynaud sendromunun tedavisinde endikedir

Kontr.E.: Ni­fe­di­pi­ne aşı­rı du­yar­lı­ğı olan­lar­da ve kar­diyovaskülerşokta kullanılmamalıdır. Rifampisin ile birlikte kulla­nılmamalıdır. Nifedipin gebelikte kontrendikedir.Emzirme döneminde nifedipinin kullanılması elzem olduğu tak­dirde, öncelikleemzirmeye son verilmelidir.

Uyar.: Kan basıncı çok düşük (sistolik kanbasıncının 90 mmHg'den düşük olduğu ciddi hipotansiyon) olan hastalarda,belirgin kalp yetmezliği ve ciddi aort stenozu olgularında dikkatliolunmalıdır. Özellikle tedavinin baş­langıcında, nadiren anjina pektoris ortayaçıkabilir. Miyokardiyal enfarktüsü has­talığın doğal sey­rinden ayırmak müm­künolmasa da, bazı izole olgularda miyokardiyal enfarktüs oluşumu ta­nım­lanmıştır.Karaciğer fonk­siyon bozukluğu olan hastaların dikkatle izlenmesi ve ciddiolgularda do­zun düşürülmesi gerekebilir. Şiddeti kişiden kişiye değişebilen,ilaca karşı reak­­siyonlar, araba sürme ve makine kullanma yeteneğinibozabilir.

Yan E.: En sık görülen yan etkileri asteni,ödem, başağrısı, periferik ödem, vazodilatasyon, palpitasyon, konstipasyon, başdönmesi, baş ağrısıdır. Karın ağrısı, göğüs ağrısı, bacak ağrısı, yorgunluk,ağrı, anjina pektoris benzeri semptomlar, hipotansiyon, postural hipotansiyon,taşikardi, senkop, diya­re, ağız kuruluğu, hazımsızlık, şişkinlik, bulantı,bacak krampları, uykusuzluk, sinirlilik, parestezi, uyku hali, vertigo, dispne,kaşıntı, deride kızarıklık, noktüri, poliüri, anormal görme de bildirilmiştir.

Etkileş.: Ni­fedipin ve digok­sinin birlikteveril­mesi, digoksin plazma dü­zeyinin yükselmesine yol açabilir. Fenitoin ilenifedipinin birlikte kulla­nı­mında, nifedipi­nin biyoyararlanımı azalır veetkinliği zayıflar. Kinidinle birlikte nife­dipin uygulandığında, bazıolgularda plazma kinidin dü­ze­yin­de azalma veya nife­dipinin kesilmesiylekinidin düze­yinde bir artış göz­lenmiştir. Quinupristin/Dalfopristin ilenifedipinin bir­likte kullanımı, nife­dipinin plazma konsantrasyonunda artışayol açabilir. Si­me­tidin plazma nife­di­pin düzeyini yükseltir veantihipertansif etkiyi arttırabilir. Rifampisin nifedipinin et­kin­liğini vebiyo­ya­rarlanımını azaltabilir. Diltiazem, nifedi­pin klirensini azaltır.Greyfurt suyu nifedipinin plazma konsantrasyonunu arttırabilir. Sisaprid ilenifedipinin birlikte kullanımı nifedipinin konsantras­yonlarını arttırabilir.

Doz Önerisi: Tedavi mümkün olduğunca hastanın gereksinimine göredüzenlenmelidir. Yetişkinler için önerilen doz günde 1 tablet Adalat Crono 30 veya 60, başlangıç dozu olarak, günde 30 mgtek doz önerilir. Tab­letler bö­lün­memeli ve çiğnenmemeli, bir miktar su iletüm ola­rak yutulmalıdır.

Adalat adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki